ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಸಾಂಗಾತಾಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್; ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋನ್!

ಮುಂಬೈ: ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋನ್ ಆನಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಕಾ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಅಭಿಮಾನಿಚೆಂ ಸಂಯೋಗ್ ಆಸಾ. ದಭಾಂಗ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂಗಿಂ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನೆಮಾ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರ್ಯ್ಯಾಂಬೋ ಖ್ಯಾತಿಚೊ....
Films

ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಹಾಟ್ ಬಾವ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸೆಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖಬ್ರೆರ್....
Films

ಕಾಜಾರ್’ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ - ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್!

“ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಟಿಂಕ್, ನಟನಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದೆಂವೊಕ್ ಕಾರಣ್” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟ್ ನಟನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಅಭಿಮಾಂನಿಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂ ಜಿಕ್’ಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾ....
Films

ಸ್ಕಾಂದಲ್ ಭರಿತ್ ಚಿತ್ರ್: ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ವಿರೋದ್ ದೂರ್!

ಮುಂಬೈ: ಅಶ್ಲೀಲ್ ತಸ್ವಿರ್ಯ್ಯೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಮುಂಬೈ ಮೂಳಾಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾ ವಿರೋದ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್....
Films

’ಪಿಕು’ ಜೀಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್: ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್.

ಮುಂಬೈ: ಶೂಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಚೆಂ ’ಪಿಕು’ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಭಾಸ್ಕಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅಭೂತ್’ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಚೆ ಜಯ್ತ್. ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ಸುನ್ ಮನರಂಜನ್....
Films

ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಮೀನ್: ‘ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ತೊ ಕಾಶ್ಮೀರಾಕ್!

ಮುಂಬೈ: 2002’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಗುದ್ದೋಡು ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳ್ತಚ್ಚ್ ‘ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗಾಖಾತಿರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ.....
Films

ಪೆಟ್ಯಾಂಬರಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಬರಿಚ್ಚ್ ಮೊರ್ತೆಲೆ! - ಅಭಿಜಿತ್.

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋದ್ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬೈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಆನಿ 25 ಹಜಾರ್ ದಂಡ್ ಲಾವ್ನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಫೀಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಂನಿ....
Films

ಕೊರ್ಟಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ದುಖಾಃ ಗಳಯಿಲ್ಲೊ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.

2002’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಜಿಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್’ಚ್ಚ್....
Films

ಪಬ್ಲಿಕಾರ್ ಇಸ್ಟಿಣೆಚ್ಯಾ ಟೊಪಾ ಭಿತರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟ್..!

ಹೊಲಿವುಡ್ಡಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಗೆರಾಲ್ಡ್ ಬಟ್ಲರ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚಿ ಇಶ್ಟಿಣ್ ಮೋರ್ಗನ್ ಬ್ರೌನಾಚ್ಯಾ ಟೊಪಾ ಭಿತರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾ. ಹಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಅವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್....
Film

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಜಾತಾಂ: ಬಿಗ್ ಬಿ.

ಮುಂಬೈ: ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ನಟಿ ದಿಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆನಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಟನಾಚ್ಯಾ ಪಿಕು ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಸಭೆಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಬಿಗ್ ಬಿ, ‘ಮ್ಹಜೆ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ....
Bollywood

ನಟ್ ಶಶಿಕಪೂರಾಕ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ‘ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಶಿ ಕಪೂರ್(77) ಕಠೀಣ್ ಪಿಡೆನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ನಿದ್’ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ....
Bollywood

ಜಾಕ್ವೆಲಿನಾಚಿ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ’ರೇಟ್’ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾಣಾಂತ್ ...?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ನಾಂವ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೂಳಾಚೆಂ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಸಂಗಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್....
Bollywood

ಹಾಂವ್ ’ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್’ ಜಾತಿಚೊಂ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: `ಹಾಂವ್ ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಾತಿಚೊಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಗಸೆಲ್ (gazelle/chinkara) ಮನ್ಜಾತಿಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಅಕ್ರಮ್ ಝುಜಾ ಆಯ್ದಾಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರದಾ ಸಂಬಂದಿಂ ಎಪ್ರಿಲ್ 29’ವೆರ್ ಜೋಧ್’ಪುರ್....
Bollywood

ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ನಟಿ ಮನಿಶಾ!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಕ್ಯಾನ್ಸರಾ ವರ್ವಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ನಟಿ ಮನಿಶಾ ಕೊಹಿರಾಲ, ಪರತ್ ರಂಗ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತೆಂಯೀ ಕನ್ನಡದ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ....
Bollywood

ರಜೆಚ್ಯಾ ಮಜೆಕ್ ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್-ಕತ್ರಿನಾ ಜೋಡಿ !

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಂಚೆಂ ಗೊಸಿಪ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮದೆಂ ಇಲ್ಲೊ ಭೆಟ್ವೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್ ದ್ವೀಪಾಕ್ ರಜೆಚಿ ಮಝಾ ಚಾಕೊಂಕ್....
Bollywood

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ರಾಯ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಚೊ ಪೂತ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಜ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್....
Bollywood

ಐಟಮ್ ಸೊಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುತಾಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲಿನಾ - ಮಲೈಕ ಅರೋರ ಖಾನ್.

ಐಟಮ್ ಸೊಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ `ಮುನ್ನಿ ಬದನಾಮ್...’ ಚೆಡುಂ ಮಲೈಕ ಅರೋರ ಖಾನ್, ‘ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಐಟಮ್ ಸೊಂಗ್ ನಾಚ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲಿನಾ’....
Bollywood

ಬಾಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ’ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾ’.

ಕಲ್ಕಿ ಕೊಹ್ಚಲಿನ್ ನಟನಾಚೆಂ, ದೈಹಿಕ್ ಊಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ, ಶೋನಾಲಿ ಬೋಸಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾ’ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಬೋವ್ ಮೆಚ್ವಣೆಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ....
Bollywood

ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ಜೆಚ್!

“ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಜ್-ಕಾಲ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಶೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್’ಗೀ ತಿತ್ಲೆಂ ನಟಿಂನಿ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪೊಜ್ಡೆ ಸಬ್ದ್’ಯಿ ಸಾಂಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಗಾಳಿಯೀ ಯೆಟಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್... ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಮಾದಕ್....
Bollywood

ಎಕಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಕ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಕ್ 15 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್!

ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ರಾತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ಯೀ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ! ಯೆದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಬಿವರೇಜಸ್, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್, ಸೋಪ್ಸ್, ಪೈಂಟ್ಸ್, ಫೇರ್’ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂನಿ ರೂಪ್’ದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್....
Bollywood