ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಮಲಯಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಚೆಂ ಅಸಹಜ್ ರಹಸ್ಯ್’ಭರಿತ್ ಮರಣ್

ಮಲಯಾಳಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, 29 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಜಯ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲಮಾಂತ್ ರಹಸ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಭರ್ಪೂರ್ ರೀಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸತ್....
Malayalam

ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್; ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ವಿರೋಧ್

ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳಾಕ್, ಭಾರತಾಚೊ ರಾಯ್’ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ವಿಂಚ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್, ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ದತ್ತ್ ಹಾಂಣೆಂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ, ಕಠಿಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿರೋದ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗಾನ್’ಯಿ ವಿರೋಧ್...
Bollywood

ಬಿಪಾಶಾಚಾ ಕಾಜಾರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್, ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಮಾನ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಿಲೆಂ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಆನಿ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ವರ್ಸಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ರಿಲೇಶನ್’ಶಿಪಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ತಕ್ರಾರ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂಯಿ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ಬಿಪಾಶಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್...
Bollywood

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ…

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗ್ತಿ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ‘ಕಿಕ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್, ಹಿಣೆಂ ಏಕ್ ನವಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಿ....
Bollywood

ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತೀ ಆಶಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಬರೆಂ ನಡ್ತೆಂ ದಾಖಯ್ಜಯ್. ನಾ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಉದಾಹರಣಾಂತ್ ಪಳೆಯಾ. ನಕ್ಲಿ ಸಹಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಟಿಕ್, 3 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ನಟಿ ಇಂದು ವರ್ಮಾ ಹಿಕಾ, 1996ವ್ಯಾ....
TV Serial

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾಚೊ ಲಿಪ್’ಲ್ಲೊ ಘುಟ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲೊ!

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿಶಿಂ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಖಬಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನ್’ಚ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ವಿಶಯ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಜೆ.ಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ವರ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಂಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾ....
Bollywood

ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾನ್, ಸೂಪರ್’ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ

ತಮಿಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆರಾಧ್ಯ್ ಪುರುಷ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಹಾಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾನ್, ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಲಯ್ಲಾ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಾಚೊ ರಂಗ್ ಆನಿ ಜಿವಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್....
Bollywood

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್’ಯಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್!

ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ರೀಲಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಫ್ಯಾನ್’ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್’ಯಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, 19.20 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ 5 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲಾಂ....
Bollywood

ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಫಡೊ ನಟ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಬಾದ್’ಶಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೊ, 93 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ನಟ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ವಾಸಾಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾ....
Bollywood

ರಣ್’ಬೀರಾಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾತ್ರಿನಾಕ್ ಶೊಕ್ ಜಾಲಾ!

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಣ್’ಬೀರ್ ಆನಿ ಕಾತ್ರಿನಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ, ಆತಾಂ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಮಾತ್ಶಿ ಪರ್ನಿ. ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಎಕಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂಯಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಣ್’ಬೀರಾಚೆಂ....
Bollywood

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಚಾ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಧಾಡ್!

ಜೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲೊ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತ್, ಆತಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಬರಿಂ. ಜೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಣೆಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪತಿಣೆನ್ ತಾಂಚಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ದವರ್’ಲ್ಲಿ. ಬೆಂಡ್ರಾ ಪಾಲಿಹಿಲ್ಲ್ ಇಂಪೇರಿಯಲ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚಾ ಟೆರೆಸಾರ್....
Mumbai

ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಪರಸ್ಪರ್ ಸಹಮತಾನ್ ಕರೀಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ (ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ) ಹಾಂಣಿಂ ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಕೊಡ್ತಿನ್, ತುಮ್ಚೊ ನ್ಯಾಯ್ ತುಮಿಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವರವ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ....
Mumbai

ಜಿವ್ಘಾತ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್; ’ದೊರಿ’ ನಿಷೇಧ್ ಕರಾ! : ಆಲಿಯಾ ಭಟ್

ಜಿವ್ಘಾತ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್’ ವಾಪರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನಾಂ ರದ್ಧ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ರಾಖಿ ಸಾವಂತಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೆಂ ನಟಿ ಉಟ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಲಿಯಾ, ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ಟಾರ್. ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಸೀಲಿಂಗ್....
Mumbai

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ಖಂಯ್!?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ ನಟ್. ನಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್...
Bollywood

ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕ್!

ಮುಂಬಯಿ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ, ‘ಬಾಲಿಕ ವಧು’ ಖ್ಯಾತಿಚಿ ನಟಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಬೆನರ್ಜಿನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಘರ್ ತಪಾಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಶೊಕ್ ಬಸ್ಲಾ...
Bollywood

ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾನ್!?

ಆತಾಂ ನಂಬರ್ ವನ್ ಹಿರೊಯಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೊಪಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಮೆನೆಜರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜುನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ....
Bollywood

ಬಾತ್’ರೂಮ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಭೊಂವ್ಲೆಂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ!

ಸಿನೆಮಾ ಆಕ್ಟರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹೆತಾನಾ ಬರಿಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತಾತ್. ಆಪ್ಲೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್. ಮೆಕಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂಚ್ ನಾ...
Bollywood

ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾಚಿ ರೀಲ್ ವೈಫ್ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ

‘ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ವಿದ್ ಕಪಿಲ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ವೈಫ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸುಮೋನಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಜೀವನಾಂತ್ ‘ವೈಫ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. ತಾಣೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಚಲೊ ತಾಚೊ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಮುಖರ್ಜಿ....
Comedy Nights

ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಬಾಲಿವುಡಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಲಿ!

ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚಿ ಪತಿಣೆನ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿಣೆಂ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಗಮನ್ ವೊಡ್ಲಾಂ....
Bollywood

ನಿಗೂಢ್ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆಂ ಕನ್ನಡ ಟಿ.ವಿ. ನಟಿ!?

ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಅವನು ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣಿ’ ಂತ್ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಶೃತಿ ರಹಸ್ಯ್’ಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾಂ....
Sandlewood