ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ 70ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆತಾಂ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಪರ್ವೀನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್. ಜನೆರ್ 16, 2016 ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕಿ 29 ವರ್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಚಾ ಪರ್ವೀನಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪರ್ವೀನಾಕ್ 42 ಪ್ರಾಯ್ ತರ್ ಕಬೀರಾಕ್ 70. 10 ವರ್ಸಾಂ...
Bollywood

ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕರುಂಕ್ 55 ಲಾಖ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ಕತ್ರೀನಾ!

ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ‘ಫಿತೂರ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕರುಂಕ್ 55 ಲಾಖ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ತಾಚೆ ತೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕೇಸ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಚರ್ಚೆಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ಗಾರಾಂಕ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್...
Bollywood

ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಸಂಗಿಂ ನಟಾನ್ 21 ಕರೊಡ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ!

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಚರ್ಚಿತ್ ಜೋಡಿ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಹಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ನಾತ್ಲೊ. ತಾಂಣಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆತಾಂ ಗುಪಿತ್ ಉರೊಂಕ್...
Bollywood

“ಮಸ್ತಿಜಾದೆ” ಪ್ರಮೋಷನಾಕ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಿವ್ಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸನ್ನಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಮಸ್ತಿಜಾದೆ’ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ. ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಟಿ ಥಾವ್ನ್...
Bollywood

ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲೆಂ ‘ಏರ್’ಲಿಫ್ಟ್’

1990 ವರ್ಸಾಂತ್ ಇರಾಕ್-ಕುವೈಟ್ ಝಜಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಸೊಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕಥಾ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಏರ್’ಲಿಫ್ಟ್’ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆ ಶೋ ಹೌಸ್’ಫುಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್’ಯಿ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ ಖಂಯ್. ‘ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್’ ರಿಲೀಸ್ ಜಾವ್ನ್...
Bollywood

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೊ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಜಾಲಾ!

ಬಾಲಿವುಡಾಚಿ ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವಿನ್ ಡಿಸೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ‘ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್...
Bollywood

ವಿಣ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವ್ಲೊ ನಟ್!

ಪಿ.ಕೆ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಖಾಸ್ಗಿ ಗುಪ್ತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿಯೊ ಆಡ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆರೋಪ್/ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆ. ದೇಶ್’ಭರ್ ಚರ್ಚೆಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ನಟ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿಯಮಾಂ ಮೊಡುನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಣ್ಗೊ...
Bollywood

ಅಮೀರ್ ಖಾನಾ ವಯ್ರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆರೋಪ್!

ಬಾಲಿವುಡ್ `ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್’ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಂಣೆ ದೇಶಾಂತ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತಾ ಚಡ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪತಿಣ್ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ಚೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ದೇಶಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾ ವಯ್ರ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಚರ್ಚಾ...
Bollywood

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ 10 ಹಿರೋಂಕ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಟಿವಿ ಶೋ ಬಂದ್ ಜಾತಾ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ‘ಕಬೂಲ್ ಹೇ’ ಹಿ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಂದ್ ಜಾತಾ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ ಕಥಾ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಧಾರಾವಾಹಿ 2012 ವರ್ಸಾ ಆರಂಭ್...
TV Serial

ಸಾಂಗಾತಿ ಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನಾಜೀವನಾಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ನಟಿ

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಆಸಿನ್, ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ, ಮೈಕ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ನವಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಸೈರಿಂ ಧೈರಿಂ ಆನಿ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ...
Tollywood, Bollywood

ಶಾರುಕ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವೆನಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಸುವಿಧಾ... ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ!!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್’ಶಾ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಹಾಕಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಲಕ್ಜುರಿ ಕಾರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಿಶೆಂ! ತಸಲಿಂಚ್ ಸುಖಾಳ್ ಕಾರಾಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಆನಿ ತಾಂತು ಜಾಲಿ ರೈಡಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಿಚ್ ಖುಶಿ! ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರ್...
Bollywood

ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್!?

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್ಲೊಲೊ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಆತಾಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ! ಸಬಾರ್ ಜಾಹಿರಾತಾಂನಿ ದಿಸೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಚಿನ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಹಾಂಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸ್ಟಂಪ್ಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್...
Bollywood

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಲಿವುಡಾಂತ್’ಯೀ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 70ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಚೊವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ! ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ 42 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವೀನ್ ದೂಸಾಂಜಾ ಕಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ...
Bollywood

ಪೊಯ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ ಬಾಲಿವುಡಾಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಜೊಡೆಂ!

ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್! ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ವೆಗಿಂ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಬಾರ್ ಉದಾಹರಣ್ ಆಸಾತ್. ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ...
Bollywood

ಹಿಂ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಾಂತೀ ’ಹೀರೊ’-’ಹೀರೋಯಿನ್’!

ರಿಯಲ್ ಲೈಫಾಂತ್ ಹೀರೊ-ಹಿರೊಯಿನ್ ಜಾಲ್ಲೆ/ಜಾಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ನೀಜ್ ಜೀವನಾಂತ್’ಯೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಅನಾಥ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಆಸ್ರೊ...
Bollywood

`ಬಿಗ್ ಬಿ’ ಮುಕಾರ್ ರೇಖಾನ್ ಜಯ ಬಚ್ಚನಾಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ!

ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರೇಖಾ ಆನಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಾಚಿ ಜೋಡಿ ಬಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ದೊಗಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಇತ್ಲೊ ಗೂಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಕೀ, ಜಯಾಬಚ್ಚನಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಉರಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಯೇಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ...
Bollywood

`ರಂಗಾಳ್ ಸಂಸಾರಾ’ಕ್ ನವ್’ಜೊತ್ ಸಿಂಗಾಚಿ ಧುವ್!?

ಕಿಕ್ರೆಟಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಥಳಾಕ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ನ್ ಆತಾಂ ಟಿ.ವಿ ಶೋಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂಚ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನವ್’ಜೊತ್ ಸಿದ್ಧು! ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಧುವ್’ಯೀ ಬಾಪಯ್ ಪರಿಂ ಲೊಕಾಚಿ ಮೆಚ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ತಶೆಂ...
Bollywood

ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಪರತ್ ಲಾಗಿಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿ ಕತ್ರೀನಾ !

ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾ ವಿರೋಧ್ ಧ್ವೇಶ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಾಂ! ರಣ್’ಬೀರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಂಗಿಂ ‘ತಮಾಷ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕತ್ರೀನಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ...
Bollywood

ಸಂಜಯ್ ದತ್ತಾಕ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ!

ಆಕ್ರಮ್ ಆಯ್ದಾಂ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ 6 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತ್ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 27ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೋಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಲೊ ಖಂಯ್. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ಷೆಚಿ...
Bollywood

‘ರೀಲಾ’ ಖಾತಿರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಾಂತ್ ಎಕಾ ನಟಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಬಲಿ ದಿಲೆ!

ಸಿನೆಮಾ ತಾರಾಂ, ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲಾಂತ್ ‘ರಿಯಲ್’ ದಿಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆತಾ’ತಾಂ ಟಿ.ವಿ. ಧಾರಾವಾಹಿಂನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಟಿಯಾಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡೊಂಕ್ನಾಂತ್. ನಟಿ ರಿಂಕುನ್ ‘ಯೇ ವಾದಾ ರಹಾ’ ಧಾರಾವಾಹಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಬೋರ್....
TV Serial