ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್..!?

ನಟಿ ಶೃತಿ ಹಾಸನ್ ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚೀಂಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೆನ್ನೈ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರೀ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ....
Bollywood

’ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ’ಕ್ 1000 ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್.

ಜೀ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ "ಆಶು ಬೆದ್ರ ವೆಂಚರ್"ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ "ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ" ಟೀವಿ ಸಿರಿಯಲಾಕ್...
Bollywood

ಸಿನಿಮಾಂನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿರ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅತೀ ಕಷ್ಟ್ - ಇಶಾ ಗುಪ್ತಾ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್’ಚ್ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಟ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾ ಕೆನ್ನಾಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆಚಿ ಅಂಕ್ರಿ ಫುಟಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಾಧ್’ಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಹಾಕಾ.....
Bollywood

ಮಡೇಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂತ್ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫಾಚ್ಯಾ ಮೆಣಾಂಚ್ಯಾ ಪುತ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ …!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಟ್ ಬಾವ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಕ್ ಕೋಣ್ ತರ್ ಒಳ್ಕಾನಾಂ ಜಾಯ್ತ್?. ಸಿನಿಮಾ ಮೋಗಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್’ಚ್ಚ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ನಟಿ ಆತಾಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಭಿಮಾನಾಕ್....
Bollywood

ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್’ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್….! - ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾದ್ವಾರಿಂ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಬಾಲಿವುಡ್’ಚೆಂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪರತ್ ಖಭ್ರೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೇವಲ್ ಗ್ಲಾಮರ್....
Bollywood

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೇಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂತ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ !

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಧಾರಿತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೇಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಖಬ್ರೆ-ಥಳ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂತ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಥ್ರಿಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ....
Bollywood

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಫ್ಲಾಟಾಕ್ 15 ಕರೋಡ್ !.

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಫ್ಲಾಟಾಕ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ಲಾಂ. ಸೈಫ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಸಂಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್..
Bollywood

ಸೋನಂ ಕಪೂರಾಕ್ ಹೆಚ್1 ಎನ್1.

ಗುಜರಾತ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಹೆಚ್1 ಎನ್1 ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್...
Bollywood

ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾಂ 20 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಿಲ್ಮ್ - ಡಿಡಿಎಲ್ ಜೆ..!

ಮುಂಬೈ: ಡಿಡಿಎಲ್ ಜೆ! ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊನಾಂತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಜಲ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್...
Bollywood

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ?!...

ಜಾಯ್ತೇ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್, ಜಾಯ್ತೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್, ವೆಗಿಂಚ್ ಲಗ್ನಾಂ....
Bollywood

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜಾಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ !

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ್ 25 ಲಕ್ ರುಪಯ್ ನಗದ್ ಬಹುಮಾನ್...
Bollywood

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕೀ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾಡಿಕ್ರಷ್ ಪಿಶೆಂ!.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಹೀರೋ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ನವೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ನಿರತ್...
Bollywood

’ಮೈ ಹೂ ರಜನಿಕಾಂತ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ರಿಲೀಜಾಕ್ ಕಾಯಂ ನಿಶೇದಾಜ್ಞ್ ಆದೇಶ್!

ಚೆನ್ನೈ: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾವಿಶಿಂ, ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಯ್ಯಾದಿಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಾನ್, ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ರಿಲೀಜಾಕ್...
Bollywood

ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಕಾಜಾರ್!

ದೆಹಲಿ : ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೊ ಅನುಭವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊದಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಂ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ...
Bollywood

ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಥಾವ್ನ್ ಧೀರ್ಘ್ ಲಿಪ್-ಲಾಕ್.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾವ್ಲ್ಯೊ ಕೆನ್ನಾ ಕೊಣಾಸಾಂಗಾತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ಗೀ? ಕೊಣಾಸಾಂಗಾತಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಗೀ? ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂ ಫುಡೆಂ ರಣಬೀರ್ ಸಾಂಗಾತಾಂ...
Bollywood

ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಆನಿ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಟ್.

60’ವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಸನ್ವಾರಾ ಚಲುನ್, ಕ್ವೀನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೈದರ್ ಫಿಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಂಚೆ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್-ನಟಿ’ಯಾಂಚ್ಯಾ .....

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಜೊ - ಎರಿಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಕನ್ನಡ ತಶೆಂಚ್ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಿ ಎರಿಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕನ್ನಡ ಉಲೊಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕ್ಷಮಾಪಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಾ.
Bollywood

"ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ" - ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ

"ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ". ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬಾಲಿವುಡ್’ಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ.
Bollywood

ಆಪುಣ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ - ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನ್.

ಮುಂಬೈ: ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನ್, ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಸಿನಿನೆಮಾಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಾರ್ಯನಿರತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
Bollywood

ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾಕಿ ಚ್ಯಾನ್’ಚೊ ಪುತ್ ಜೈಸೀ ಚ್ಯಾನಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬೀಜಿಂಗ್: ಅನಧಿಕೃತ್ ಡ್ರಗ್ ವಾಪರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ವದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ನಾವಾಂಡ್ಡಿಕ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾಕಿ ಚ್ಯಾನ್’ಚೊ ಪುತ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಸಜಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಜೈಸೀ ಚ್ಯಾನ್ (32) ಹಾಕಾ 2000 ಯುಅನ್ (320 ಡಾಲರ್) ದಂಡ್ ಸಯ್ತೀ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
hollywood