ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

‘ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ಲೈವ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಥಾವ್ನ್, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್!

‘ಹೌಸ್ ಫುಲ್ 3’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಮೋಷನಾ ಖಾತಿರ್ ಸೋನಿ ಟಿವಿಚೆರ್ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ಶೋಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗಾಕ್, ಕಲರ್ಸ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಷೇಕಾನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ‘ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ಲೈವ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಕಾ ಸಿಂಗಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್...
TV Show

ಆಜ್ ಸಂಗೀತ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾನ್ ಘುಂತ್ಲಾಂ: ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಸುಲಾಭಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚಿ ಸುವಿಧಾ, ಪೂರ್ವ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಮಾದರಿ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಕ್ಷಣಾಂನಿ ಸಂಗೀತ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್...
Music

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಖ್ಯಾತ್ ಆಜಯ್ ದೇವಗನ್ ವಿರೋಧ್ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲ್!

ಥೊಡಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾತ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಧಖೊ ದಿಂವ್ಚಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಖ್ಯಾತ್ ಆಜಯ್ ದೇವಗನ್ ವಿರೋಧ್, ನವಿದಿಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಮಾರ್ಗ್...
Bollywood

ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ವಯ್ರ್ ಗರಂ ಜಾಲೊ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್

ಬಿಜೆಪಿ ಫುಡಾರ್’ಪಣಾಚೊ ಎನ್’ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ್ ನವಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಅವರಣಾಂತ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಧನ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತೊ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್...
Bollywood

ಸಿ.ಐ.ಡಿ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್?

ಸೋನಿ ಟಿವಿಚೆರ್ ಬಾರಿಚ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿ.ಐ.ಡಿ ಸೀರಿಯಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾಚೊ ಶೋ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿ.ಐ.ಡಿ’ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೊನ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್’ಯಿ ದೀಂವ್ಕ್...
TV Serial

ಸಲ್ಮಾನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಾಂ

ಖ್ಯಾತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಘುಂತೊನ್ ಆಸಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಜಾಂಬ್ಳಿ ರಂಗಾಚೆಂ ಲಿಪ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ತಮಾಶ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ್...
Bollywood

ಸೊಭಾಯೆ ಖಾತಿರ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಖಾತಾ ಖಂಯ್ ಮಲೈಕಾ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಲೈಕಾ ಆರೋರಾಚಿ ಫಿಗರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತಾ. ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯೊ ಮಲೈಕಾ ಪರಿಂಚ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್ ವ ಆಶೆತಾತ್. ಎಕಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ’ತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಲೈಕಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಜಿವಾಕ್ ಕಾರಣ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್...
Bollywood

ಪೂರ್ವ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ಸೊಫಿಯಾ, ಆತಾಂ ಏಕ್ ಮಾದ್ರ್?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 7’ವ್ಯಾ ಮಾಲಿಕೆಂತ್ (ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್) ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಾಚೆರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಲ್ ಸೊಫಿಯಾ ಹಯ್ಯಾತ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಮಾದ್ರ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾಲಾಂ! ಹಿ ಗಜಾಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವಿಜ್ಮಿತ್’ಕಾಯೆಚಿ...
Model

ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಕ್ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ವರ್ತನಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದಾಖ್ಲ್ಫ್ಯಾ ಭರಿತ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನಾನ್ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಅಮಿತಾಬ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್...
Bollywood

ಡಿಗ್ರಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಲಂಡನ್ ಪಾವ್ಲೊ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್

ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆನ್ ಓಕ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಚೊ ಪೂತ್ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್, ಹಾಣೆಂ ಆಫ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಶಾರುಖ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಸುಹಾನಾ ಸಂಗಿಂ ಲಂಡನ್...
Bollywood

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಅಭಿಷೇಕಾಚೆಂ ವರ್ತನ್

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಬರೆಂ ಜೊಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನಾನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಖಂಚಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಹಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ...
Bollywood

ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೊಡೆಲ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ

ತೈವಾನಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ ಏಕ್ ಮೊಡೆಲ್ ಶೂಟಿಂಗಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾನಾ ಆಸ್ಥಮಾ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಬುಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಒಲಿವಿಯಾ (25). ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಕಸಲಿಚ್...
Model

ದಸಂಬ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ!?

ಸದಾಂ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೊಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಬಾಯ್ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಆಜ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ, ಮ್ಹಣ್ ಖಬ್ರೊ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್...
Bollywood

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್

ಬಾಲಿವುಡಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಹಾರ್ಮೊನಿಯಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಫುಟ್’ಪಾತಿರ್ ಬಸೊನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಗ್ಳೆ ಶೊಕ್ ಜಾಲೆ. ಎಕಾ ಪದಾಕ್ ಲಾಖಾಂನಿ ದುಡು ಘೆಂವ್ಚಾ, ಬಾರಿಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...
Bollywood singer

ಪ್ರಚಾರಾ ಖಾತಿರ್ ನಟಿ ಜಾತಾ ಟೊಪ್’ಲೆಸ್!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ’ದಬಾಂಗ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲಿ. ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಾಂತ್ ’ದಬಾಂಗ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುನ್ ಜಾಯ್ತೊ ದುಡು ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ’ದಬಾಂಗ್-2’ ತ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್...
Bollywood

ಶೂಟಿಂಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿರೊಯಿನಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ದಿರೆಕ್ತೊರಾನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ!

ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಲಾಂ. ನಾಯಕ್ ನಾಯಕಿಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಪಡ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಘಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಕೇರಳಾಂತ್ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾತಾನಾ ಅಸಲಿಚ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾತ್ರ್...
Cinema

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿಂ?!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ, ತಶೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್. ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 7 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಂಯಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಮಾಗಿರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದೊಗಾಂಯ್...
Bollywood

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಿ ನಟಿ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 2016 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್’ಚ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಮಿತ್ರಿಣಿ, ಲೂಲಿಯಾ ವಾಂಟೂರಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಯೆತಾನಾ...
Bollywood

ರಣ್’ಬೀರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರೇಯಸಿಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಹವಾಸಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾ. ರಣ್’ಬೀರ್ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಮಧೆಂ ’ಕುಚ್ ಕುಚ್’ ಸುರು ಜಾಲಾಂ...
Bollywood

ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ವಿಶೇಸ್: ಆವಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾಂ

ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್ ದುಸ್ರೊ ದೇವ್ ನಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಆವಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್. ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ. ಜೀವನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಗುರು ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆವಯ್. ಆವಯ್ಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್’ಯಿ...
Bollywood