ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆರ್ಮಿ ಫಂಡಾಕ್ 5 ಕರೊಡ್ ದೀಜಯ್: ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೇ

‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ರಸ್ತೊ ಸಾಫ್ ಜಾಲೊ. ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಫಡ್ನಾವೀಸ್ ಆನಿಂ ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸ್ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೇ ಹಾಂಣಿಂ ಜಮತ್ ಚಲವ್ನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಜಮತಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್...
Bollywood

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಆಪಾರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮನ್ ದುಖ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಆನಿಂ...
Bollywood

ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್’ಪುತಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬಯೋಪಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್!

‘ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅನ್’ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾರಿಚ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಶಾಂತಾಕ್ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್’ಯಿ ಖೆಳಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್...
Biopic Film

ಅನುಷ್ಕಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಜೀವನಾಚೆಂ ಸತ್!

ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯ್ಯಾರ್ ಉಬೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹಿಚೆಂ ಫಿಲ್ಮಿ ಜೀವನ್ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ. ‘ರಬ್ ನೆ ಬನಾ ದೀ ಜೋಡಿ’ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ದ್ವಾರಿಂ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಅನುಷ್ಕಾ...
Bollywood

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಮೋದಿ ವಿರೋಧ್ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪಾಚಿ ಠಿಕಾ!

ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಹಾಣೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ಥಿಯೇಟರಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ವಯ್ರ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚ್ಯೆರ್’ಯಿ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಲಾ...
Bollywood

‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ವಯ್ರ್ ಸಂಕಷ್ಟ್

28 ಅಕ್ತೋಬ್ರಾಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯೆರ್ ಥೊಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಟ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟ್ ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...
Bollywood

ಹೊಟ್ ತಸ್ವೀರ್ ಶೂಟಾಂತ್ ಕಂಗನಾ!

ವಿವಾದಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸದಾಂ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಹೊಟ್ ವಿಚಾರಾಂತ್’ಯಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಜಿಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರ್ ಶೂಟಾ ವರ್ವಿಂ ರುಜು ಜಾಲಾಂ...
Bollywood

ಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್!

ಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಆಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ ಖಂಯ್. 66 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಮಿಥುನ್, ಎಕಾ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸೊನ್...
Bollywood

ಫಕತ್ ಧಾ ದಿಸಾಂನಿ ಧೋನಿನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ, ಸುಶಾಂತ್ ರಾಜ್’ಪುತಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಎಮ್.ಎಸ್. ಧೋನಿ - ದಿ ಅನ್’ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ಧಾ ದಿಸಾಂನಿ 109 ಕರೊಡಾಂಚೊ ದಂದೊ ಕೆಲಾ. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗಾಚೆಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್...
Film

ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್ ‘ವರ್ಸಾಚಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ’ ಗೌರವ್!

ಪೂರ್ವ್ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಿಕಾ ‘ಔಟ್ ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವುಮೆನ್ ಒಫ್ ದಿ ಇಯರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ‘ಔಟ್’ಲುಕ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ 19 ಸ್ತ್ರೀ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ’ಆಪ್ಲೆಂ ಉದ್ಯಮಿ ಜಿವಿತ್ ಆನಿಂ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಪಯ್ಣ್’ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್...
Bollywood

ಎಮ್. ಎಸ್. ಧೋನಿಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ 20 ಕರೊಡ್ ಖಮಾಯ್ಲೆ!

ನೀರಜ್ ಪಾಂಡೆ ನಿರ್ಮಿತ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಅನ್’ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಿಲ್ಮ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ 20 ಕರೊಡಾಂಚಿ ಖಮಾಯಿ ಕೆಲಿ, ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ಸುಲ್ತಾನ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಮಾಯಿಂತ್...
Film

ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಟೆನ್ಶನಾರ್ ಆಸಾ!

ಭಾರತ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಮದ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಶೀದಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಚಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಪಡ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಂತು ಎಕ್ಲೊ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...
Bollywood

ನಟಿಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿಚಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಿ!

ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಅಜೂನ್’ಯಿ ಸಾರ್ಕಿಂ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬೊಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಎಕ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂ. ಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಆನಿಂ ಶಿವಾಂಗಿಚಿ ಧುವ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ‘ಹಾಫ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್...
Bollywood

ಸ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ಆಂಜೆಲಿನಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್!

ಲಗ್ನ್ ವಿಚ್ಛೇದನಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಜೆಲಿನಾನ್ ಪತಿ ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಟಾಚೆಂ ಘರ್’ಯಿ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 6 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಸಪ್ತಂಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಂಜೆಲಿನಾನ್ ಲಗ್ನ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಲಿ...
Hollywood

ರಜನಿಕಾಂತಾನ್ ಧೋನಿಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಗ್ಲಿ!

ಏಕ್ ದಿವಸಿಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂಚೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಮ್.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಧಾರಿತ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಚೆನ್ನೈ ಪಾವ್ಲಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಕ್ ಭೇಟ್ ದಿಲಿ...
Tollywood

ಮದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಚೊ ಆವ್ತಾರ್!

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಚೊ ಮೂಡ್ ಕಸೊ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ನಟಿಂಚೊ ಮೂಡ್’ಯಿ ಭಿಗ್ಡಾಲ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮಿಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಲಾಗಿಂ ಬರ್ಯ್ಯಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ...
Bollywood

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೆತಾ!

’ಜೆನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್’ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಾ ಕಂಪರ್ಟ್ಸಾಂತ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಮುಹೂರ್ತ್ ಜಾಲೊ. ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಹೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶಿತಾ. ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್...
Konkanwood

ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಸೋನು ನಿಗಮ್

ಖ್ಯಾತ್ ಗಾಯಕ್ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಪರತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. ಸುಮಾರ್ 10 ವರ್ಸಾಂ ತೊ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಜಡ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ಸೋನು ನಿಗಮ್ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್’...
Reality Show

ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೊ ನಟ್ ಹರೀಶ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ಸುವರ್ಣ ಟಿ.ವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ‘ಅರಗಿಣಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ನಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾಚೊ ಹರೀಶ್, ಆಜ್ ಆಕಾಲಿಕ್ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಲೊ. ‘ಅರಗಿಣಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಂತ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾತ್ರಾಚೆರ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರೀಶಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್’ಲ್ಲಿಂ...
Small screen

ಅಮಿತಾಬಾ ಸಂಗಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ!

ಬೊಲಿವುಡಾಚೊ ಶೆಹನ್ ಷಾ ತಶೆಂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಯಶ್’ರಾಜ್ ಬ್ಯಾನರಾ ಖಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ‘ಥಗ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ದೋಗ್’ಯಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್...
Bollywood