ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಜೊ - ಎರಿಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಕನ್ನಡ ತಶೆಂಚ್ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಿ ಎರಿಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕನ್ನಡ ಉಲೊಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕ್ಷಮಾಪಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಾ.
Bollywood

"ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ" - ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ

"ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ". ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬಾಲಿವುಡ್’ಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ.
Bollywood

ಆಪುಣ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ - ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನ್.

ಮುಂಬೈ: ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನ್, ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಸಿನಿನೆಮಾಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಾರ್ಯನಿರತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
Bollywood

ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾಕಿ ಚ್ಯಾನ್’ಚೊ ಪುತ್ ಜೈಸೀ ಚ್ಯಾನಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬೀಜಿಂಗ್: ಅನಧಿಕೃತ್ ಡ್ರಗ್ ವಾಪರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ವದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ನಾವಾಂಡ್ಡಿಕ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾಕಿ ಚ್ಯಾನ್’ಚೊ ಪುತ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಸಜಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಜೈಸೀ ಚ್ಯಾನ್ (32) ಹಾಕಾ 2000 ಯುಅನ್ (320 ಡಾಲರ್) ದಂಡ್ ಸಯ್ತೀ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
hollywood

ಮ್ಹಿನತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಫಳಾನ್ ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ-ಇಲಿಯಾನಾ ಡಿಕ್ರೂಜ್.

ಮುಂಬಯ್,ಜನೆರ್ 10: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಲಿಯಾನಾ ಡಿಕ್ರೂಜ್, ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಸಯ್ತೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾವರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲ್ಯಾ ಇಲಿಯಾನಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಶೈಲಿಚ್ಯಾ ನಟನಾದ್ವಾರಿಂ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.
Bollywood

ಪಿಕೆ’ನ್ 300 ಕೊರೊಡ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ!

ಮುಂಬಯ್, ಜನೆರ್ 07:ಅಮೀರ್ ಖಾನ್’ಚೆಂ ಪಿಕೆ ಪಿಂತುರಾನ್ ಅಖ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್’ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಧಾಖ್ಲೆ ಮೊಡುನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಧಾಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ, ಹ್ಯಾ ಪಿಕೆ’ಕ್ ಅತೀ ಉಂಚ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.
Bollywood

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ತಮಿಳುನಾಡುಂತ್ ವಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್.

ಮುಂಬಯ್, ಜನೆರ್ 04: ಶ್ರೀಲಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಹೇಂದ್ರ ರಾಜಪಕ್ಸೆಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ತಿನ್ ಚುನಾವಣೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ತಮಿಳುನಾಡುಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಾ.
Bollywood

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಂ ನಟನ್ ಭೋವ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ - ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್.

ಬೊಲಿವುಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಚೆಂ ಸ್ಟಾರ್ ಬೊರೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಹಿರೋ ಸಂಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಬೊರೊ ಸಂಭಂದ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆರಿಯರಾಕ್ ಆಪತ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮ್ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಭಿನ್ನ್.
Bollywood

ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಸೆಟ್ಟಾಂತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಡಿಂಗಾ ಜಾಲೆಂ?!.

ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾಂತ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಧಾಂವಾಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಶೆಹೆರಾಂತ್ ಖಬ್ರೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.
Bollywood

ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಹೃತಿಕಾಚೆಂ ನವೆಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್?

ಕತ್ರೀನಾ ಹೃತಿಕಾಕ್ ಬರೆ ಬರೆ ಬೂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಕಂಯ್. ತಾಂತುನ್ ಕತ್ರೀನಾ ಲ್ಹಾಲಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಯೀ ಖಬರ್ ಆಸಾ.
Bollywood

ಬಾಪ್ ರೇ... ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಕ್ 30 ಕೀಸ್

ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ನವೊ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಖಬರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿತಿನ್ ಮುಕೇಶಾನ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಚೆರ್ ಕೀಸಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ ಕಂಯ್.
Bollywood

ಸಲ್ಮಾನಾಚೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಚೆಡುಂ ಕೋಣ್?

ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಕಂಯ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನಾಲಾಗಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾ ಖಾತಿರ್ ಒಡಿಶನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಂಯ್!
Bollywood

ವಿಣ್ಗ್ಯಾಂ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮಸೂತ್ರ 3D

ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಸೂತ್ರ 3D ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಾಂತ್ ಶರ್ಲಿನ್ ಛೋಪ್ರಾನ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ದಿಸೊನ್ ಖಬ್ರಾಂಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಂತ್ 50 ಜಣಾಂ ವಿಣ್ಗ್ಯೊ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರಮ್ ಗರಮ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.
Bollywood

ತಮಿಳ್ನಾಡು: ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಪಿಂತುರಾಕ್ 15 ದೀಸ್ ನಿಷೇಧ್

ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿತಿನ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಖಾಲ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ನಿಷೇಧ್ ಘಾಲಾ.
Chennai

ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ ’ಹೋಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಕ್’

ಮಿಸ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಟ್ಟೆಂತ್, ಸ್ಲಮ್ ಡೋಗ್ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ತಾರ್ ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ ಹಾಕಾ ’ಹೋಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಕ್’ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ
Hollywood

ಸಂಜನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೀ ಶೆತಾಕ್

ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಸಂಜನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಗಲ್ರಾನಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೀ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಮಿಳ್ ಹಿಟ್ ಪಿಂತುರ್ ಪಯ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ರಿಮೇಕಾಂತ್ ತೆಂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್.
Sandalwood

ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂತ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ!

ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಕ್ ಆನಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್? ವ್ಹಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಹೊಟ್ ಹೊಟ್ ನಟಿ ವೀಣಾ ಮಲಿಕಾಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಯ್ರ್ ಪಾರ್ ಗೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ.
Bollywood

12-12-12 ರಜನಿಕಾಂತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್

ಆಜ್ ರಜನಿಕಾಂತಾಚೊ 62ವೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ 12-12-12 ವಿಶೇಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್. ಮರಾಠಿ ತಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ತರೀ, ತಾಣೆಂ ಮರಾಠಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.
Kollywood

ದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಗೇಯ್ನ್

ದರ್ಶನಾಕ್, ಲೊಕಾನ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಯಣ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಆನಿಂ ತಿ ಆತಾಂ ನೀಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದರ್ಶನಾನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‍ವುಡಾಂತ್ ನವಿ ಏಕ್ "ಕ್ರಾಂತಿ" ಕೆಲ್ಯಾ.
Sandalwood

ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪೂಜಾ ಗೌಡ!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಕ್ಷರಾಂಚಿ ಗಾಂಟ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಬದ್ಲತಾ ಆನಿಂ "ಜಾತಕ" ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲತಾ ಕಂಯ್. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್: ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್, ತಾರಾ ವೇಣು ಇತ್ಯಾದಿ.
Sandalwood