ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಮೊಕ್ಳಿಕೆಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ’ಪ್ರೀತಿದ ಬದ್’ಕ್ ಒಂಚೂರು ದಿನ’ ತುಳು ಭಾಷೆಚೆಂ ಟೆಲಿ ಫಿಲ್ಮ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ’ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರೋಕರ್ಸ್’ ಯುವ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ’ಪ್ರೀತಿದ ಬದ್’ಕ್ ಒಂಚೂರು ದಿನ’ ತುಳು ಭಾಷೆಚೆಂ ಟೆಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೊಕ್ಳಿಕೆಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ’ನ್...
Tulu Teli Film

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 10’ವ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾರ್!

ಬೊಲಿವುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ 10’ವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ದೀಪಿಕಾಕ್ ಹೆಂ 10’ ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಜೊಡಿಚೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ...
Bollywood

‘ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್’ ದಿಸಾ ಲೂಲಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ‘ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್’ಯಿ ಬಾರಿಚ್ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಖಿ ಬಾಂದಂವ್ಕ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಆನಿ ಆಲ್ವಿರಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ...
Bollywood

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಘುಟಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ!

ಆಪುಣ್ ‘ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್’ ಆನಿ ‘ಕಾಜಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಗೊತ್ತುನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಘುಟಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಾತ್ಯೆಶ್ಯಾತ್? ರೊಮಾನಿಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪತ್ರಿಕೆಂತ್ ತಸಲಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್...
Bollywood

ನವೆಂ ಪಿಂತುರ್ ‘ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ’

ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ ಆನಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಂಚೆಂ ‘ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ’ ಪಿಂತುರ್ ಬರೆಂಚ್ ಕಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ದಿಶಿಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಅಶುತೋಷ್ ಹಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂನಿ...
Bollywood

ಐಶ್ವರ್ಯ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹುನೊನಿ ದೃಶ್ಯಾಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾ…?!

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ‘ಎ ದಿಲೇ ಮುಶ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತೆಂ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್. ತಾಂತುಂ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಐಶ್ಚರ್ಯಾನ್ ಚುಂಬನ್ ಕರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಕತ್ ‘ಹೊಟ್’ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್...
Bollywood

ಶಾರೂಖಾಕ್ ಕಾಜೋಲಾ ವಯ್ರ್ ದ್ವೇಷ್…?!

ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಕಾಜೋಲ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಜೊಡಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತಾಂಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಅಭಿನಯಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ದಿಲ್ ವಾಲೇ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇಜಾಯೆಂಗೇ’ ಆತಾಂಯಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜೋಲಾಕ್ ದ್ವೇಷಿತಾಲೊ ಖಂಯ್...
Bollywood

ಧೋನಿಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾಚೆಂ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್!

ಭಾರತಾಚೊ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೊ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಆಧಾರಿತ್ `ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಟ್ರೈಲರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾವ್ನ್’ಚ್ ಆಸಾ...
Film

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್!

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾತ್ ಸಿನೆಮಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ‘ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗೀನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯೆ ಭವ್ಯ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 9.30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಜಾತೆಲೆಂ! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್...
Coastalwood

‘ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು’ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ!

ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಮ್ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ (ಚಡುಣೆ 300 ವಯ್ರ್) ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಎಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಿ. ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಿಚಿ ಪ್ರಾಯ್ 68 ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ...
Sandalwood

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಡೊನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಕಮಲ್’ಹಾಸನ್ ಆತಾಂ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲೊ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲಾ ತರೀ ಥೊಡೆ...
Bollywood & Tollywood

20 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತ್ ಆನಿ ಮಾಧುರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್!

‘ಸಾಜನ್’, ‘ಖಳ್’ನಾಯಕ್’ ತಸಲಿಂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಜೊಡಿ ಆತಾಂ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. 90 ದಶಕಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ಆನಿ ಮಾಧುರಿ ಮಧೆಂ ರೀಲ್ ಲೈಫ್ ನ್ಹಯ್...
Bollywood

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್, 7 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಬಂದಿಸಾಳ್!

ವಿದೇಶಿ ಸಂಶೋಧನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್, ತಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಸಾಭಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಾಕಾ 7 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜೈಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಪೀಪ್ಲಿ ಲೈವ್’ ಹಾಚೊ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್...
File Director

ಕಾತ್ರಿನಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳವ್ನ್ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ತಾ!

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೊತ್ರಾ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅಭಿನಯಿತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಬಾರ್ ಬಾರ್ ದೇಕೊ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಲವ್, ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಟ್ರೈಲರಾಂತ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕತ್ರಿನಾ ಆನಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಚಿ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖಂಯ್...
Bollywood

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅತೀ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ಚೆಂ ನಟಿ

ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಕ್’ಚ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಪದ್ಮಾವತಿ’ತ್ ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ದಿಸ್ತೆಲೆ. ಬನ್ಸಾಲಿನ್ ದೀಪಿಕಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಂಬವನ್ ದಿಲಾಂ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಬನ್ಸಾಲಿ ದೀಪಿಕಾಕ್...
Bollywood

ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್’ಪೇಯಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೊಚೆ ದಿತಾ!

ಖ್ಯಾತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್’ಪೇಯಿನ್ ಅಗೋಸ್ತಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಬುದಿಯಾ ಸಿಂಗ್-ಬಾರ್ನ್ ಟು ರನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 1,000 ಮೊಚೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಖೆಳಾಂತ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯೆ...
Bollywood

ಐಶ್ವರ್ಯಾಚ್ಯಾ ‘ಹೊಟ್’ ದೃಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟಾಮ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೆಂ!

ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ರಣ್’ಬೀರಾ ಸಂಗಿಂ ‘ಹೇ ದಿಲ್ ಹೇ ಮುಶ್ಕಿಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟಾಮ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಸಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬರಿ ದಿಸಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ್ಯಾಕ್...
Bollywood

ಪ್ರೀತಿ ಝಿಂಟಾ ಪರತ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!

ಬೊಲಿವುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೀತಿ ಝಿಂಟಾ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಪ್ರೀತಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ‘ಭೈಯಾಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ. ‘ಭೈಯಾಜಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ...
Bollywood

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ!

18 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಜಸ್ತಾನಾಂತ್ ‘ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೆಂ’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಟ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಕ್ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ತಾಂಣಿಂ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ (ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ್-ಚಿತಾಳ್) ಆನಿ ತ್ಯೊ...
Bollywood

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್?!

ಬೊಲಿವುಡಾಚಿ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಿ, ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಂತು ಹಿರೊಯಿಣಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖುದ್ಧ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕರ್ತಾ ಖಂಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್...
Bollywood