ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾಂ 20 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಿಲ್ಮ್ - ಡಿಡಿಎಲ್ ಜೆ..!

ಮುಂಬೈ: ಡಿಡಿಎಲ್ ಜೆ! ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊನಾಂತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಜಲ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್...
Bollywood

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ?!...

ಜಾಯ್ತೇ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್, ಜಾಯ್ತೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚ್ಯಾ ಉಲೊಂವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್, ವೆಗಿಂಚ್ ಲಗ್ನಾಂ....
Bollywood

ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜಾಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ !

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ್ 25 ಲಕ್ ರುಪಯ್ ನಗದ್ ಬಹುಮಾನ್...
Bollywood

ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕೀ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾಡಿಕ್ರಷ್ ಪಿಶೆಂ!.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಾಕಲೇಟ್ ಹೀರೋ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರಾಕ್ ನವೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ನಿರತ್...
Bollywood

’ಮೈ ಹೂ ರಜನಿಕಾಂತ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ರಿಲೀಜಾಕ್ ಕಾಯಂ ನಿಶೇದಾಜ್ಞ್ ಆದೇಶ್!

ಚೆನ್ನೈ: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾವಿಶಿಂ, ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಯ್ಯಾದಿಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಾನ್, ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ರಿಲೀಜಾಕ್...
Bollywood

ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಕಾಜಾರ್!

ದೆಹಲಿ : ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೊ ಅನುಭವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊದಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಂ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ...
Bollywood

ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಥಾವ್ನ್ ಧೀರ್ಘ್ ಲಿಪ್-ಲಾಕ್.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾವ್ಲ್ಯೊ ಕೆನ್ನಾ ಕೊಣಾಸಾಂಗಾತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ಗೀ? ಕೊಣಾಸಾಂಗಾತಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಗೀ? ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂ ಫುಡೆಂ ರಣಬೀರ್ ಸಾಂಗಾತಾಂ...
Bollywood

ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಆನಿ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಟ್.

60’ವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾರಂಭ್ ಸನ್ವಾರಾ ಚಲುನ್, ಕ್ವೀನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೈದರ್ ಫಿಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಂಚೆ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್-ನಟಿ’ಯಾಂಚ್ಯಾ .....

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಜೊ - ಎರಿಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಕನ್ನಡ ತಶೆಂಚ್ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಿ ಎರಿಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕನ್ನಡ ಉಲೊಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಕ್ಷಮಾಪಣ್ ವಿಚಾರ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಥನಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಾ.
Bollywood

"ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ" - ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ

"ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ". ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬಾಲಿವುಡ್’ಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ.
Bollywood

ಆಪುಣ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ - ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನ್.

ಮುಂಬೈ: ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಎ. ಆರ್. ರಹಮಾನ್, ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಸಿನಿನೆಮಾಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಾರ್ಯನಿರತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
Bollywood

ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾಕಿ ಚ್ಯಾನ್’ಚೊ ಪುತ್ ಜೈಸೀ ಚ್ಯಾನಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬೀಜಿಂಗ್: ಅನಧಿಕೃತ್ ಡ್ರಗ್ ವಾಪರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ವದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ನಾವಾಂಡ್ಡಿಕ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಜಾಕಿ ಚ್ಯಾನ್’ಚೊ ಪುತ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಸಜಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಜೈಸೀ ಚ್ಯಾನ್ (32) ಹಾಕಾ 2000 ಯುಅನ್ (320 ಡಾಲರ್) ದಂಡ್ ಸಯ್ತೀ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
hollywood

ಮ್ಹಿನತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಫಳಾನ್ ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂ-ಇಲಿಯಾನಾ ಡಿಕ್ರೂಜ್.

ಮುಂಬಯ್,ಜನೆರ್ 10: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಲಿಯಾನಾ ಡಿಕ್ರೂಜ್, ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಸಯ್ತೀ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾವರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲ್ಯಾ ಇಲಿಯಾನಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಶೈಲಿಚ್ಯಾ ನಟನಾದ್ವಾರಿಂ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.
Bollywood

ಪಿಕೆ’ನ್ 300 ಕೊರೊಡ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ!

ಮುಂಬಯ್, ಜನೆರ್ 07:ಅಮೀರ್ ಖಾನ್’ಚೆಂ ಪಿಕೆ ಪಿಂತುರಾನ್ ಅಖ್ಯಾ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್’ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಧಾಖ್ಲೆ ಮೊಡುನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಧಾಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ, ಹ್ಯಾ ಪಿಕೆ’ಕ್ ಅತೀ ಉಂಚ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.
Bollywood

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ತಮಿಳುನಾಡುಂತ್ ವಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್.

ಮುಂಬಯ್, ಜನೆರ್ 04: ಶ್ರೀಲಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಹೇಂದ್ರ ರಾಜಪಕ್ಸೆಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ತಿನ್ ಚುನಾವಣೆಚೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ತಮಿಳುನಾಡುಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲಾ.
Bollywood

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಂ ನಟನ್ ಭೋವ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ - ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್.

ಬೊಲಿವುಡಾಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಚೆಂ ಸ್ಟಾರ್ ಬೊರೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಹಿರೋ ಸಂಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಬೊರೊ ಸಂಭಂದ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆರಿಯರಾಕ್ ಆಪತ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮ್ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಭಿನ್ನ್.
Bollywood

ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಸೆಟ್ಟಾಂತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಡಿಂಗಾ ಜಾಲೆಂ?!.

ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾಂತ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಧಾಂವಾಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಶೆಹೆರಾಂತ್ ಖಬ್ರೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.
Bollywood

ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಹೃತಿಕಾಚೆಂ ನವೆಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್?

ಕತ್ರೀನಾ ಹೃತಿಕಾಕ್ ಬರೆ ಬರೆ ಬೂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಕಂಯ್. ತಾಂತುನ್ ಕತ್ರೀನಾ ಲ್ಹಾಲಾನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಯೀ ಖಬರ್ ಆಸಾ.
Bollywood

ಬಾಪ್ ರೇ... ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಕ್ 30 ಕೀಸ್

ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್ ನವೊ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಖಬರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿತಿನ್ ಮುಕೇಶಾನ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಸೊನಾಲ್ ಚೌಹಾನಾಚೆರ್ ಕೀಸಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ ಕಂಯ್.
Bollywood

ಸಲ್ಮಾನಾಚೆಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಚೆಡುಂ ಕೋಣ್?

ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಕಂಯ್, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನಾಲಾಗಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾ ಖಾತಿರ್ ಒಡಿಶನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಂಯ್!
Bollywood