ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಬಂಧನ್

ಜಲಂಧರ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಕಾ ಭೆಟುಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ. ಸೂಕ್ತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ದಾಖ್ಲೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅಟ್ಟಾರಿ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್....
Films

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ನಿರಾಸ್?!

ಹಾಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೋರ್ನ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೊನ್ ಸುರ್ವೇರ್ ಬಿಗ್ ಬೋಸ್ ಘರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಉಗ್ತೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಪೋರ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರಿನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ....
Films

ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಖರಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್

ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂಯೀ ತಾಂಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ರಣಬೀರ್ ಸಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಸಿನಿಮಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ....
Films

ಬಾಹುಬಲಿಂತ್ ’ಪಗಡೈ’ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೊ ಸಂಭಾಷಣ್’ಕಾರ್

ಚೆನ್ನೈ: ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ’ಪಗಡೈ’ ಸಬ್ದಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಗಡೈ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಥುರೈ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭಾಷಣ್’ಕಾರ್, ಮದನ್ ಕರ್ಕಿನ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲಾ. ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಕಾಲಕೇಯ ಗೋತ್ರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದುಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿ. ತೆಂಚ್....
Films

ಬಾಹುಬಲಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ಮಧೆಂ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್

ಮುಂಬೈ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ’ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಚಿತ್ರಾನ್ ಫಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂನಿ 150 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊವ್ನ್ ನವೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಅಮೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಪಿ.ಕೆ. ಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಯರ್ ಚಿತ್ರಾಂಚೆಂ ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್ನ್ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ 3 ದಿಸಾಂನಿ 100 ಕರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್....
Films

ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ – ವಿವಾದಾಂತ್ ಬಾಹುಬಲಿ

ಬೊಕ್ಸ್ ಒಫಿಸಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ದಾಖ್ಲೆ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ದೋನ್ ಭಾಗಾಂನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಲುಗು ಚಲನ್’ಚಿತ್ರ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಟ್ವಿಟರಾಂತ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಶೇಖರ್ ಗುಪ್ತ ಹಾಣೆಂ ಠಿಕಾ....
Films

ಭಾರತೀಯ್ ಚಿತ್ರ್ ರಂಗಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ’ಬಾಹುಬಲಿ’

ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ ಫಕತ್ತ್ 9 ದಿಸಾಂನಿ 300 ಕರೋಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೂವಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಪಾಂಚ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ 50 ಕರೋಡ್....
Films

ಬೇಬೋ ’ಮೇರ ನಾಮ್ ಮೇರಿ’ 10 ಲಾಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಧಾಕ್ಲೊ

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಹಿಚೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೆಂ ಐಟಮ್ ಸೊಂಗ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ’ಬ್ರದರ್ಸ್’ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ’ಮೇರ ನಾಮ್ ಮೇರಿ’ ಪದಾಂಚೊ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಾಂತ್ 10 ಲಾಕಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಧಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲಾಂ. ಆಗಸ್ಟ್ 14’ವೆರ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನ್ಯಾಚೆಂ ’ಬ್ರದರ್ಸ್’ ಸಿನೆಮಾ ಹೊಲಿವುಡ್ಡಾಚ್ಯಾ....
Films

“ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಪಳೆಯಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಾ”: ಶತ್ರುಘನ್ ಸಿನ್ಹಾ

ಮುಂಬಯ್: ’ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿ ನಟ್ ಶತ್ರುಘನ್ ಸಿನ್ಹಾ ಹಾಣೆಂ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೆಂ ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚನ್....
Films

35 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಕಿನ್

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರಾಂಚಿ ಫಾಮಾದ್ ಏರಿಯಾ ಬಾಂದ್ರಾಂತ್, ಏಕ್ ಘರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಟ್-ನಟಿಂಚಿ ಆಶಾ. ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರಾನ್, 35 ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ನವೆಂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಏರಿಯಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್....
Films

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದೆಲ್ಲಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಮೀರಾ ರಾಜಪುತ್ ಹಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರಾಚೆಂ ಲಗ್ನಾ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪಳೆಯಾ. ಶಾಹೀದ್ ಆನಿ ಮೀರಾನ್ ಮೆಳುನ್ ಹೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ವಿಂಚ್’ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ....
Films

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!

ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ದಂಗಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ತಯಾರಿ ಚಲುನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ತೊ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ಉಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ....
Films

ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್: ಎಬಿಸಿಡಿ2 ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೈಲಾಂತ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಬಿಸಿಡಿ2 ಹಾಚೊ ನಾಚ್ಪಿ ನೀಲೇಶ್ ನಿರ್ಭವಾನೆ (20), ಹಾಣೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್, ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ರೇಪ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಪೊಲಿಸಾಂ ಪ್ರಕಾರ್, ನೀಲೆಶ್....
Films

ಎಬಿಸಿಡಿ-2 100 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆರ್

ವರುಣ್ ಧವನ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಪ್ರಭುದೇವಾ ಹಾಣಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎಬಿಸಿಡಿ-2 ಫಿಲ್ಮಾನ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. 11 ದಿಸಾಂಭಿತರ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ 90 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಆರಾಂವ್ಕ್....
Films

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರೀನಾ ನಟನ್

ಹಿ ಖಬರ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರಿನಾಕ್ ಆಮಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ರುಪಾನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತಿ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೆನಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚಿ ಯುವತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಿ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್....
Films

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೇಸ್

ಮುಂಬಯ್ / ವಾರಣಾಸಿ: ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಎದೊಳ್‍’ಚ್ಚ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಘಾತ್. ‘ವೀರ್’ ಚಿತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ವಿಜಯ್ ಗಲಾನಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋಧ್ ರು.250 ಕರೋಡ್ ಮಾನ್‍ನಷ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್....
Films

ಸನ್ನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಂಡಳಿ ಸುಸ್ತ್!

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಂ ವರ್ವಿಂ ಸನ್ನಿ ಫೇಮಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಚರಿತ್ರ್ ಹಾಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಪೋಂಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಸಾಂಗಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍’ಗೀ ಸನ್ನಿಚಿ ಮಾದಕತಾಚ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಲಾ! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಶ್ಲೀಲ್....
Films

ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಘಾಯ್!

ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಸುಂಕ್‍’ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್. ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್‍’ಗೀ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ತೊ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್‍’ಯೀ ದಿತಾ. ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಪೂಜಾ ಭಟ್ಟಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಹೊಟ್ ಹೊಟ್ ಜಾವ್ನ್....
Films

ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘೊಡೊ!!

ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆವರ್ವಿಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾಚ್ಯಾ ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಘುಟ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲಾ. ವ್ಹಯ್. ಸಿನಿಮಾಂ ನಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕುಡಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬೊಡಿ ಮೆಂಟೇನ್....
Films

ಪರತ್ ಯೆತಾ ಕತ್ರೀನಾ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊಗಿಂಕ್, ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಹಾಂಣಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಫ್ಯಾಂಟಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್....
Films