ಫಿಲ್ಮೀ ಸ೦ಸಾರ್

ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದೆಲ್ಲಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಮೀರಾ ರಾಜಪುತ್ ಹಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರಾಚೆಂ ಲಗ್ನಾ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪಳೆಯಾ. ಶಾಹೀದ್ ಆನಿ ಮೀರಾನ್ ಮೆಳುನ್ ಹೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರ್ ವಿಂಚ್’ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ....
Films

ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಬೊಲಿವುಡಾಕ್!

ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ದಂಗಲ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ತಯಾರಿ ಚಲುನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ತೊ ಹೊಲಿವುಡಾಕ್ ಉಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ....
Films

ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್: ಎಬಿಸಿಡಿ2 ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೈಲಾಂತ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಬಿಸಿಡಿ2 ಹಾಚೊ ನಾಚ್ಪಿ ನೀಲೇಶ್ ನಿರ್ಭವಾನೆ (20), ಹಾಣೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್, ಪ್ರಾಯ್ ಭರನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ರೇಪ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಪೊಲಿಸಾಂ ಪ್ರಕಾರ್, ನೀಲೆಶ್....
Films

ಎಬಿಸಿಡಿ-2 100 ಕರೋಡಾಂಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆರ್

ವರುಣ್ ಧವನ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಪ್ರಭುದೇವಾ ಹಾಣಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎಬಿಸಿಡಿ-2 ಫಿಲ್ಮಾನ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. 11 ದಿಸಾಂಭಿತರ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ 90 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಆರಾಂವ್ಕ್....
Films

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರೀನಾ ನಟನ್

ಹಿ ಖಬರ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರಿನಾಕ್ ಆಮಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ರುಪಾನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ತಿ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೆನಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚಿ ಯುವತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತಿ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್....
Films

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೇಸ್

ಮುಂಬಯ್ / ವಾರಣಾಸಿ: ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಎದೊಳ್‍’ಚ್ಚ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ಬೊಲಿವುಡ್ ನಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಘಾತ್. ‘ವೀರ್’ ಚಿತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ವಿಜಯ್ ಗಲಾನಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ವಿರೋಧ್ ರು.250 ಕರೋಡ್ ಮಾನ್‍ನಷ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್....
Films

ಸನ್ನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಂಡಳಿ ಸುಸ್ತ್!

ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಂ ವರ್ವಿಂ ಸನ್ನಿ ಫೇಮಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಚರಿತ್ರ್ ಹಾಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಪೋಂಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಸಾಂಗಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍’ಗೀ ಸನ್ನಿಚಿ ಮಾದಕತಾಚ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಲಾ! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಶ್ಲೀಲ್....
Films

ಶೂಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಘಾಯ್!

ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಸುಂಕ್‍’ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್. ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್‍’ಗೀ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ತೊ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್‍’ಯೀ ದಿತಾ. ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಪೂಜಾ ಭಟ್ಟಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಹೊಟ್ ಹೊಟ್ ಜಾವ್ನ್....
Films

ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘೊಡೊ!!

ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆವರ್ವಿಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾಚ್ಯಾ ಜ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಘುಟ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲಾ. ವ್ಹಯ್. ಸಿನಿಮಾಂ ನಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕುಡಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬೊಡಿ ಮೆಂಟೇನ್....
Films

ಪರತ್ ಯೆತಾ ಕತ್ರೀನಾ !

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊಗಿಂಕ್, ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಕತ್ರೀನಾ ಕೈಫ್ ಆನಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಹಾಂಣಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಫ್ಯಾಂಟಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್....
Films

ದಾಖ್ಲೆ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ !!!

ಲೊಸ್ ಆ್ಯಂಜಲಸ್: ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಣಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೇಣಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ 3276 ಕರೊಡ್ ಜಮೊವ್ನ್....
Films

ಕಂಗನಾ-ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ನಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಹಿಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಟ್ಟಿ-ಬಟ್ಟಿಚೆಂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್....
Films

ಕತ್ರಿನಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾ ಥಾವ್ನ್ 7 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಒಫರಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್!!!

ಬೊಲಿವುಡ್ ಸುಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಹೊಟ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಹಾಂಚೆಂ ಮಧೆಂ ಪಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಫುಟ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕತ್ರಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ 7 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಒಫರ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್....
Films

ದಿಲ್‍ವಾಲೇ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಜೋಲ್-ಶಾರುಖ್ ಜೋಡಿ

ಮುಂಬಯ್: ದಿಲ್‍ವಾಲೇ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೆಂಗೇ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ ಆನಿ ಸಿಮ್ರನಾಕ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಗೀ? ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (ರಾಜ್) ಆನಿ ಕಾಜೋಲ್ (ಸಿಮ್ರನ್) ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂ ಜಿಕ್‍’ಲ್ಲಿಂ. ಶಾರುಖ್-ಕಾಜೋಲ್ ಜೊಡಿಯೆಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ....
Films

‘ಪಿಕೆ’ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣ್

ಮುಂಬಯ್: ಭಾರತ್ ಆನಿ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಪಿಕೆ’ ಸಿನೆಮಾಚೆ ವಾಂಗ್ಡಿ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣಾಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ 620 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಲಾಭ್....
Films

ನಾಗಶೇಖರಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಾಪ್ಸೀ ಪನ್ನು !

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಹೇರ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ನಟಿಂಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಗಶೇಖರಾಚೊ ಉಕಲ್ಲೊ ಹಾತ್! ಚ್ಯಾರ್ ಭಾಶೆಂನಿ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ತಾಪ್ಸೀ ಪನ್ನುಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೈನಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಹಾಕಾ....
Films

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಸವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶೀಬ್: ಆಲಿಯಾ ಭಟ್

"ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್" ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಕರೀನಾ ಸವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶೀಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಅಭಿಶೇಕ್ ಚೌಬೆನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ "ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್" ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ದಿಲ್ ದಿತ್ ದೊಸಂಜಿಹ್....
Films

ಸಿನಿಮಾ ಶ್ಹೆತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ

ಕೌಲಾಲಂಪುರ್: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಆಜ್ ಬೊಲಿವುಡಾಂತ್ಲಿ ಫಾಮಾದ್ ನಟಿ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ದಶಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ಹೆತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ವಿರೋಧ್ ತಿಕಾ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ಹೆತಾಕ್....
Films

ಭಜರಂಗಿ ಪೆಂಡೆಂಟಾಕ್ ರು.71,154

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍’ಯೀ ತಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಖಬರ್ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿನಯಾಚೆಂ ‘ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯ್ ಜಾನ್’ ಸದ್ದ್ಯಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭಜರಂಗ್‍ಬಲಿಚೊ ಭಕ್ತ್. ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಸವೆಂ ಗದಾಂ....
Films

ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಖಾನ್ ತ್ರಿಂದಾದಿಚೆಂ ಸಂಗಮ್!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ಬೊಲಿವುಡ್ ಖಾನ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ - ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಏಕ್‍’ಚ್ಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್....
Films