ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಣಾನ್ಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ನವೆಸಾವಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತಾಚೊ ತಿಬೊ ಲಾಯ್ಲೊ. .

ಫುಲ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾಂ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಾ ತಾಂಚೊ ನೀಜ್ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆಂತ್ ಥಕೊನ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ನಾಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.
International

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಜೀಕ್ ಲಾಭಾತ್ - ಇಂಜುಮಾಮ್ ಉಲ್ ಹಕ್

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾ ಇತರ್ ಪಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಜೀತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ತರೀ, ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂಕ್ ಜೀಕ್ ಆಜೂನಿ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ.
Cricket

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಸಂಘಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್.

ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಸಂಘಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ.
International

ಜಪಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸುಧಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ 42 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್!

ಟೊಕಿಯೋ : ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಬೊಳಾಧೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೀನಾಚೆಂ ಸೈನಿಕ್-ಬಳಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ರದ್ಧೆಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಪಾನಾನ್, 42 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್’ಚ್ಯಾ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲಿ.
International

ನಶಿಬಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಳಕ್ - ನಿಥಿರಾ ಜನಾರ್ದನ್

ದುಬೈ: ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 28 ದಿಸಾಂಚಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಖರೀದ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ದುಬೈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್’ ಪ್ರಯುಕ್ತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಪನಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಖ್’ಲ್ಲೆಂ.
Dubai

ಲಂಡನ್‌’ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾಂತ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಪುತ್ಳ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪನ್.

ಲಂಡನ್‌: ಲಂಡನ್‌’ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾಂತ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಪುತ್ಳ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಭಾರತ್-ಬ್ರಿಟನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧ್ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊ.
International

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚೊ ಉಬಾರ್ಲೊ ಹಾತ್!.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳ್ ಥಳಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಸಹಕರ್ಸಿತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳ್ ಥಳಾಚೊ ವಾಪರ್ ಆಶೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತರ್ ಕಳವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
International

’ಫೇಸ್ ಬುಕ್’ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್’ಕ್ ಧಮ್ಕಿ!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಥಳ್ ’ಫೇಸ್ ಬುಕ್’ಚೊ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿ ಸಿಇಒ, ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರ್ ಬರ್ಗ್’ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.
International

ಎಕಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಮೋಲ್ 23 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್!.

ಜಪಾನ್: ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಿಸಾ ಜಪಾನ್’ಚ್ಯಾ ಟೋಕಿಯೋಂತ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಏಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಮೋಲ್ 23 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್!.
International

ಏರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕ್ಯುಜೆಡ್ 8501 ವಿಮಾನ್ ಜಾವಾ ದರ್ಯಾಂತ್!.

ಜಕರ್ತ, ಜನೆರ್ 03: ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏರ್ ಏಷ್ಯಾ ಕ್ಯುಜೆಡ್ 8501 ಪಯ್ಣ್ಯಾರಿಂಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚೆಂ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆಂ ವಿಶ್ವೆ, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜಾವಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಹವಾಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ವತ್ತಡಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಎದೋಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 30 ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.
International

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಪುನರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್.

ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ-ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂವಿಶಿಂ ಕ್ಷಣಾನ್ ಅಂತರ್ ಜಾಳಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಾಚುಂಕ್ ವಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ
Konkani-News

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ದಬಾಜಿಕ್ “ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಾಲ್ 2014”

ಜೆರುಸಲೇಮ್, ದಸಂಬರ್ 26 : ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ದಸಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 26ವೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 8 ವೊರಾರ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋರ್ಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಲಾಂತ್ “ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಾಲ್ 2014” ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ದಬಾಜೆನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಮೀಸ್.

ಜೆರುಸಲೇಮ್, ದಸಂಬರ್ 24 : ಜೆರುಸಲೇಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಸಾಲ್ವಾದೋರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ದಸಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 24ವೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 9.30 ವೊರಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ (ಎಸ್.ಜೆ.) ಹಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.
Israel

ತೆಲ್ ಆವ್ಹಿವ್:ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಕೊವ್ಳಿ ’ಕಿರ್ಣಾಂ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ತೆಲ್ ಅವಿವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತತೆರ್ರಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂತೋಷ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ಹಾಚಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚಿ ಕೊವ್ಳಿ " ಕಿರ್ಣಾಂ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ " ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್ಸಿಚೊ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಬಾಪ್ ತೊಜಿ ಜೊಸ್ ಹಾಂಣಿ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ.
Israel

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಜೆರುಸಲೆಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಚಲ್ಲಿ. ಹಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಮೌಂಟ್ ಝಿಯೊನ್ (ಹಿಬ್ರುಂತ್ ಹರ್ ತ್ಸಿ ಯೊನ್) ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ.
Israel

ಫೆರಾರೈಟ್ಸ್ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ

ಕರಾಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಫೆರಾರೈಟ್ಸ್ ಯುಎಇ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆವ್ದೆಕ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ವಿ. ಕುಟಿನ್ಹಾ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ.
Ferarites

ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ರಾಜಿನಾಮ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾತಿಕಾನಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ...!

ಪಾಪಾನ್ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ರಾಜೀನಾಮೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಫಟಾಫಟ್ ಬೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಬಾಸಿಲಿಕಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ಲಾಂ.
Catholic

ಭಾರತೀಯ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಜವಹರಲಾಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೊ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್, ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಜೇಕೆಲ್ ಆನಿ ರಷ್ಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ ಜಿ.ಎ. ಝ್ಹೆರೆಬ್ತ್ಝೊವ್ ಹಾಂಕಾಂ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.
Science

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಜ್ ಚುನಾವ್

ಸಬಾರ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹುಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಪರತ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ ತರಿ 10,132 ಮತ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮತದಾನಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪಯ್ಕಿ 56,56,705 ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅರ್ಹ್ ಲೋಕ್
Israel

500 ಕೆಜಿ ಕೊಕೇನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಲೆಂ

ವೆನುಜುಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ 530 ಕಿಲೋ ಕೊಕೇನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ವಿಮಾನಾಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಪುರೆ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
Crime