ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಜೆರುಸಲೆಮಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಚಲ್ಲಿ. ಹಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಮೌಂಟ್ ಝಿಯೊನ್ (ಹಿಬ್ರುಂತ್ ಹರ್ ತ್ಸಿ ಯೊನ್) ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ.
Israel

ಫೆರಾರೈಟ್ಸ್ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ

ಕರಾಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಫೆರಾರೈಟ್ಸ್ ಯುಎಇ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆವ್ದೆಕ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ವಿ. ಕುಟಿನ್ಹಾ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ.
Ferarites

ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ರಾಜಿನಾಮ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾತಿಕಾನಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ...!

ಪಾಪಾನ್ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ರಾಜೀನಾಮೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಫಟಾಫಟ್ ಬೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಬಾಸಿಲಿಕಾಕ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ಲಾಂ.
Catholic

ಭಾರತೀಯ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಜವಹರಲಾಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೊ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್, ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಜೇಕೆಲ್ ಆನಿ ರಷ್ಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ ಜಿ.ಎ. ಝ್ಹೆರೆಬ್ತ್ಝೊವ್ ಹಾಂಕಾಂ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.
Science

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಆಜ್ ಚುನಾವ್

ಸಬಾರ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯಾಹುಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಪರತ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ ತರಿ 10,132 ಮತ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮತದಾನಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಪಯ್ಕಿ 56,56,705 ಮತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅರ್ಹ್ ಲೋಕ್
Israel

500 ಕೆಜಿ ಕೊಕೇನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಲೆಂ

ವೆನುಜುಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ 530 ಕಿಲೋ ಕೊಕೇನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಧರ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ವಿಮಾನಾಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಪುರೆ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
Crime

ಲೈಲಾನಿ ಡೌಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೇಜ್ 3ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ

14 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಪುತ್ಳಿ ಲೈಲಾನಿ ಡೌಡಿಂಗ್ ದಿ ಸನ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪೇಜ್ 3 ವೆರ್ ಪರತ್ ಯೆತಾ.
Hollywood

ದುಬಾಯ್: ಫೆರಾರೈಟ್ಸ್ ಯುಎಇ ತರ್ಫೆನ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಫೆರಾರೈಟ್ಸ್ ಯುಎಇ - ಫೆರಾರ್ ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ರೋಬೋಲ್ ಆನಿ ವೋಲಿಬೋಲ್ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012ವೆರ್ ಶಾರ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.
Dubai

ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ 7 ಜಣಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮರ್ಣಾ ಶಿಕ್ಷಾ

7 ಜಣಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ಪಾಸ್ಟರಾಕ್ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪಿಂರುತ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾ.
Egypt

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ

ತಾಣೆಂ 2009 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜನೆರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವೆಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ ನವೆಂಬರ್ 26ವೆರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಡುಣೆಂ 3 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ವಿಮಾನಾರ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬ್ರಿಟೀಸ್ ಸಾಹಸಿ ಗ್ರಹಾಂ ಹ್ಯೂಗ್ಸ್.
Travel

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ : ತೆಂ ವೇಳ್ ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಹಮಾಸಾ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಝುಜ್ ರಾವೊನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ.
Israel

ಲೆಬನಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಪ್ರೇತನ್

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ 4 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಮಝ್ರಾತ್ ಹಲ್ತಾ,ಕ್ಪಾತ್ ಸುಬ ಪರ್ವತಾರ್ ದೋನ್ Katyusha ಮಿಸಾಯ್ಲಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ತಿಂ ಲೆಬನೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಾನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್
Israel

ಸಿರಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಶೆಲ್ ಫೈರ್

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಚ್ಯಾ ಗೊಲಾನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೆರ್ ಶೆಲ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ. ಜಾಪಿಕ್ IDFನ್ ಪಾಟಿಂ ಸಿರಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟಾಚೆರ್ ಫೈಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲಾಂ.
Israel

​ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ಓಪರೇಶನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಓಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್

ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಮಾರ್ 4:45 ವೆಳಾರ್ ಜೆರುಸಲೆಮಾಚೆರ್ ದೋನ್ ರಾಕೆಟ್ ಅಕ್ರಮಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಜೆರುಸಲೆಮಾಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಚ್ಯಾ ಗುಶ್ ಎತ್ಝಿಯೊನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಟಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಕೆಲಾಂ.
Israel

ಇಸ್ರಾಯೆಲ್: ವಾರ್ಯ್ಯಾ ದಾಡೆಂತ್ ಹಮಾಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ

ಚಾರ್ ದೀಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ ಭಾಗಾಚೆರ್ ಗಾಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ರೊಕೆಟ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಜಾಪಿಕ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಾನ್ ಗಾಜಾಚೆರ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಲಿ.
Israel

ಮಲಾಲ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚಲಿ

ಫಕತ್ ರಗ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜೀವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ, ಮೊವಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಲೀಬಾನಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರಾದಿಕ್ ಚೆಡುಂ ’ಮಲಾಲ’.
Pakistan

ತುರ್ಕಿಂತ್ ಫವ್ಜಿಚೆಂ ಹೆಲಿಕೋಪ್ಟರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ

ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಬ್ಲೆಲೆಂ ಸಿಕೊರ್ಸಾಯ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆಂ ಹೆಲಿಕೋಪ್ಟರ್ ತುರ್ಕಿಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾಗಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಸಿರ್ತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್ವರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆಂ.
International

ವೆನೆಜುವೆಯೆಲಾ ಬ್ಯೂಟಿಕ್ವೀನ್ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸಿಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ

2008 ಇಸ್ವೆಚೆಂ ಮಿಸ್ ವೆನೆಜುಯೆಲಾ ಹೋಪ್ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೆಝ್ ಕೊಲಂಬಿಯನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೋನ್ ಡ್ಯಾನಿಯೆಲ್ ಎಲ್ ಲೊಕೊ ಹಾಚೆಸಂಗಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ಲೆಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲಾಂ.
International

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ಆಸಿಡ್ ವೊತುನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ.
Pakistan

ಭಾಗೆವಂತ್ ನಿಕೆಪಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೊ ಬ್ಲೊಕ್ ಜಾಲೊ?

ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೊ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ.
Israel
Konkani News Automobile
 
Test
 
 
  • Advertise
  • Privacy Policy
  • About
  • Terms
  • Webmasters