ಭಾರತೀಯ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ


ಬೀಜಿಂಗ್, ಜನವರಿ 24: ಭಾರತ್, ಜರ್ಮನಿ ಆನಿ ರಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ವೆಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಹಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಚೈನಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಜವಹರಲಾಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೊ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್, ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಜೇಕೆಲ್ ಆನಿ ರಷ್ಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ್ ಜಿ.ಎ. ಝ್ಹೆರೆಬ್ತ್ಝೊವ್ ಹಾಂಕಾಂ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾಂಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ.

ಚೈನೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈಯನ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ 2007ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸೊದಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ವೆಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೆಂ. 1949 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊಲೊ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ವೆಗ್ಯಾನಾವಿಶಿಂ ಸಂಸೊಧ್ ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಚೈನಾಚೊ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.