ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ದಾದ್ಲೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಅಕ್ರಮಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್’ಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಕ್ರಮಣಾಂ ಜಾತಾತ್. ದೇಶಾಂತ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಇಸ್ರೇಲ್: ಯುವಕಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಶ್ಹಹರಾಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಲಾಗಿಂ ಎಕಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿನ್ 15 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಸುರಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಸಾರ್

ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ ’ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್’ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್

ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ನಟ್/ನಟಿ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಯಾ ಕ್ಯಾಮಾರಾ ಪಾಟ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಸಿನಿಮಾಂತ್ ಶೆಂಬರ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್. ಆಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಧೀಕ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಬರೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>
ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಏರ್ಟೆಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ’ಹರ್ ಸೆಕುಂದ್ ಬಿಲ್’ ಯೆವ್ಜಣ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಿಪೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಹರ್ ಸೆಕುಂದ್ ಬಿಲ್ ಯೆವ್ಜಣೆಖಾಲ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಏರ್ಟೆಲಾನ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಕಾರ್, "ಪೇ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತತ್ವಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್, ಏರ್ಟೆಲ್ ನೆಟ್’ವರ್ಕ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ದಾಯ್ಜ್

’ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ’ ಮೈಸೂರ್ ಹಾಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಿಲೊ

ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ನಾಯ್ಡು ನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮ’, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ತತ್ವ್’ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 27’ವೆರ್ ಆಚರಿಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಭಾಂಗರೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಮೈಸೂರ್’ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್...

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>