ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಸ್ತ್ರೀ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಂಗಿಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ವರ್ತನ್: ನಿತಿದಾರ್ ಅಮಾನತ್

ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಸಿವಿಲ್ ನಿತಿದಾರ್ (ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಜನ್) ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಅಮಾನತ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>


ವಿದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಸೌದಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರಾನ್ 32 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೊಲರಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ದಾನ್ ಕೆಲಿ

ರಿಯಾದ್: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಚೊ ಬಿಲಿಯಾಧಿಪತಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಅಲ್ವಲೀದ್ ಬಿನ್ ತಲಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಬುದ್ವಾರಾ ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್, ಜಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 32 ಬಿಲಿಯನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಯೆವ್ಜಣಾಂಕ್ ದಾನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>

 
 
 
 
 

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಅಕೌಂಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆ್ಯಪ್ ವಾಪರಾ!

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಚೊ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್. ಹೆಂಚ್ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ನ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್....

ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ >>