ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಏರ್ಟೆಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ’ಹರ್ ಸೆಕುಂದ್ ಬಿಲ್’ ಯೆವ್ಜಣ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಿಪೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಹರ್ ಸೆಕುಂದ್ ಬಿಲ್ ಯೆವ್ಜಣೆಖಾಲ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಏರ್ಟೆಲಾನ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಂಪೆನಿ ಪ್ರಕಾರ್, "ಪೇ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತತ್ವಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸೊನ್, ಏರ್ಟೆಲ್ ನೆಟ್’ವರ್ಕ್...
Life Style

ಅಂಬಾನಿ ಭಾವಾಂಥಾವ್ನ್ 4ಜಿ ಸೆವಾ

ಅಂಬಾನಿ ಭಾಭಾವ್ ಮುಕೇಶ್ ಆನಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ತೇಂಯ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಜನರೇಶನಾಚಿ 4ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚೆ...
Life Style

ಡಸ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾಚಿ ಓರೊಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಾಡಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಿ

ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಡಸ್ಟರ್ (ಎಸ್ಯುವಿ) ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಫೊರ್ಮಾಚೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೋವ್ ಆಧುನಿಕ್ ಓರೊಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಾಡಿ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ತಿ ಭಾರತಾಕೀ ಯೆತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆಚೆಂ ಆರಂಭಿಕ್ ಮೋಲ್ 10 ಲಾಕ್...
Life Style

ತುಮ್ಚಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಸ್ವೀಡನ್ ರಾನಾಂತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲು ಬರವ್ನ್ ದವರ್ತಾ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತೀ ಆಮ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ತುಬಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾತ್! ಆನಿ ತಿಂ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್’ಯೀ....
Life Style

ಜಾಗ್ರುತ್! ಫೇಸ್’ಬುಕ್ ಡಿಸ್’ಲೈಕ್ ಇನ್’ಸ್ಟಾಲ್ ಬಟನ್ ದಾಂಬಿನಾಕಾತ್!

ಯೆದೊಳ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ’ಲೈಕ್’ ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿನವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ’ಡಿಸ್ ಲೈಕ್’ ಒಪ್ಶನ್ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್...
Life Style

ಜಿ ಮೇಲ್, ಹಾಂತುಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಇ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ಯೆತಾ

ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರ್’ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಗೂಗಲ್, ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನಾವಶ್ಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಲಿ ಇ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಾವ್ಲತಾಯ್ ಆಸಾ...
Life Style

ಕ್ಯೂ ರಾವೊನ್ ಐಫೋನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ರೋಬೋ

ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಐಫೋನ್, ಹಾಚೆಂ ನವೆಂ ಮೊಡೆಲ್ 6ಎಸ್ ಆನಿ 6ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಎಕಾ ರೊಬೋಟಾನ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಕ್ಯೂಚೆರ್ ರಾವೊನ್ ಫೊನ್ ಮೊಲಾಕ್...
Life Style

ಟ್ವಿಟರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್!

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಾಚೆಂ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 9 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ನವ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಾ ಒಟ್ಟುಕ್ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕ್...
Life Style

ಬೆನೆಲ್ಲಿ ಟಿ.ಎನ್.ಟಿ. 600ಐ ಎಲ್.ಇ. ಭಾರತಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಭಾರತಾಂತ್ `ಬೆನೆಲ್ಲಿ’ ನಾಂವ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಹಿ ಇಟೆಲಿಂತ್ಲಿ ಬೋವ್ ಪುರ್ವಿಲಿ ಬೈಕ್ ಕಂಪೆನಿ. 1911ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಕಂಪೆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟೂ ವೀಲ್ಹರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ...
Life Style

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ದಫ್ತರಾಂನಿಂಯ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತಾ!

ಕಾಮೆಲಿ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚ್ಯೆರ್’ಚ್ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಾಪಾರ್ ಆಡ್ವಾರ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ...
Life Style

ವೀರ್ಯ್ ದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಐಫೋನ್-6 ಆಪ್ಣಾಯಾ!

ಐಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಡ್ಣಿ ವಿಕ್’ಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ತುಮಿಂ ವಾಚ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ಚೀನಾಂತ್ ಐಫೋನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಿಡ್ಣಿ ವಿಕಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ವೀಯ್ರ್ ದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ...
Life Style

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಸವಾಯೆಚಿ ವೈಫೈ ಸೆವಾ !

ಭಾರತಾಂತ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ internet.org ಸೇವಾ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕಾನ್ ಹಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೆವಿನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹಾಣೆಂ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್...
Life Style

ಎಕಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ’ಹೋಂಡಾ’ಚಿಂ 56,000 ಬೈಕಾಂ/ಸ್ಕೂಟರಾಂ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲಿಂ

ದೇಶಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಟೂ-ವ್ಹೀಲರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಚ್ಎಂಎಸ್ಐ) ಹಾಂಣಿಂ, ಎಕಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ 56,000 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್/ ಸ್ಕೂಟರಾಂ ವಿಕ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ನವೊ ಧಾಖ್ಲೊ...
Life Style

ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಶೋಂತ್ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಿಪ್ಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾರ್

ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಶೋಂತ್, ಜಪಾನ್ ಮೂಳಾಚೊ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಗ್ರಿಪ್ಜ್ (Gripz) ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊಡೆಲ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್...
Life Style

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ‘dislike’ ಬಟನ್ ದಾಂಬ್ಯೆತ್!

ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾನಾ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ದಾಂಬುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸಮಧಾನ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್! ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತಶೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ...
Life Style

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ಯೆತಾ!

ತುಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆಸಾಯ್, ಪ್ರೇಮಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸಾ; ತುಂ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಆಸಾಯ್, ಭಯ್ಣ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸಾ ವಾ ತುಂ ದುಬಾಯ್ ಆಸಾಯ್ ಆನಿ ತುಜಿಂ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಂತ್; ಪುಣ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡಿಜಯ್. ಯೆದೊಳ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಆತಾಂ...
Life Style

ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬೆವಾಚಿ ದಾಂತೊಣಿ!

ಬೆವಾ ಪಾಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾತಿಕ್ ಆನಿ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೇರ್‌ಲೈನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಡ್ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಆತಾಂ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ದಾಂತೊಣ್ಯಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಬೆವಾ ರುಕಾಚೆ ದಾಂತೊಣ್ಯೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೊ ದಾಂತೊಣ್ಯೊ ವಿವಿಧ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಮಗ್ರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪರಿಂ....
Life Style

ಆ್ಯಪಲ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ 3ಡಿ ಟಚ್ ಐ ಫೋನ್

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನರ್ ಆಸ್ಚಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ 3 ಡಿ ಟಚ್ ಐ ಫೋನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಐ ಫೋನ್ 6 ಎಸ್ ಆನಿ ಐ ಫೋನ್ 6 ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಮೊಡೆಲಾಂನಿ ಹಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್...
Life Style

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡಾರ್!

ಆಯ್ಲೆವಾರ್’ಚ್ಚ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಕೊಲಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಆತಾಂ ಭಾರೀ ವೇಗಾಚೆಂ ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫುಡೆಂ...
Life Style

ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ 7 ವ್ಯಾಯಾಮ್ !

ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾಚೆರ್ ವ್ಯಾಯಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ವಿವಿಧ್ ಪರಿಣಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯೆ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಥೊಡೆ ತ್ಯೆ ಬರೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಘಾಯೆಸ್ತ್ ಜಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವಾ ವೆಳಾರ್ ವ್ಯಾಯಾಮಾ ವಿಶಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್’ಚ್ ಏಕ್ ನೆಮ್....
Life Style