ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಅಕೌಂಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆ್ಯಪ್ ವಾಪರಾ!

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಚೊ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್. ಹೆಂಚ್ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ನ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್....
Life Style

ಸ್ಕಿನ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಚಿಟ್ಕುನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸ್ಕಿನ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಫ್ಯಾಶನ್. ಹೆಂ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಚಿಟ್ಕುನ್ ರಾವ್’ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಅಸಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿ ಫಜೀತೀ....
Life Style

ಜಳಾರಿ ಧರುಂಕ್ ಡ್ರೋನ್!

ವೊಷಿಂಗ್ಟನ್: ವೊಸ್ಯಚಿ ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಳಾರಿಂಕ್ ಧರ್ಚೆಂ ಡ್ರೋನ್ ಮೈಕ್ರೋಸೊಫ್ಟ್ ಸಂಸೊದ್ಕಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಮೈಕ್ರೋಸೊಫ್ಟ್ ಸಂಸೊದ್ಕಾರಾಂನಿ ಪಿಡಾ ಪ್ರಸಾರ್ಚೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್....
Life Style

ಶ್ಯೋಮಿ’ಚೆಂ ಎಮ್‍ಐ ನೋಟ್, ಐಫೋನಾಚ್ಯಾಕೀ ಹಗುರ್!

ಶ್ಯೋಮಿ ಎಮ್.ಐ. ನೋಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಆವೃತ್ತಿ ಶ್ಯೋಮಿನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಶ್ಯೋಮಿ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ್, ಲಿನ್ ಬಿನ್ ವೇಬೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟಾಂತ್ ಹೆಂ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ದೃಢ್....
Life Style

ವೊಲ್‍ಮಾರ್ಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್!!!

ಯೂಯೊರ್ಕ್: ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯಾಂತ್ ವೊಲ್‍ಮಾರ್ಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ. 500 ಸೂಚಕ್ ಅಂಕ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಮೊಲ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ 10 ಕಂಪನಿಂಚ್ಯೆ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾನ್ ಸ್ಥಾನ್....
Life Style

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿ!

ಚೀನಾ: ಚೀನಾಂತ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ 1 ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಸಿಯಾಮಿನ್ ಫಕತ್ 24 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ 2.11 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲೊ....
Life Style

ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಥಾವ್ನ್ ಲೀಟರಾಕ್ 250 ಕಿ.ಮಿ. ಮೈಲೇಜ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ ಉತ್ಪಾದನ್?

ಭಾರತಾಂತ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಇಂಧನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕಾರಾಂ ಹರ್ ಲೀಟರಾಕ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 27.62 ಕಿ.ಮಿ. ಮೈಲೇಜ್ ದಿವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಫಾಮಾದ್ ಕಾರ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಪ್ರತಿ ಲಿಟರಾಕ್ ಚಡ್ ಇಂಧನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ್, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಲೀಟರಾಕ್ 250 ಕಿ.ಮಿ. ಮೈಲೇಜ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ....
Life Style

4,000 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ 4ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ ಫೋನ್: ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ

ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಚ್ಯಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಹಾಚೊ ವಿಭಾಗ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಸಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 4ಜಿ ಸೆವಾ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಶೇರ್ ಹೊಲ್ಡರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಂತ್ ಅಂಬಾನಿನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಪರ್ಗಟ್....
Life Style

ಮೈಕ್ರೋಸೊಫ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸ್ಕೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಲೇಟರ್

ವೊಷಿಂಗ್‍ಟನ್: ಸ್ಕೈಪ್ ಸೊಫ್ಟ್’ವೇರಾಂತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಲೇಟರ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸೊಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೊ ತಯಾರಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ 6 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಲೇಟರ್ ಸೌಲಭಾಚೆಂ ಪೂರ್ವ್ ವೀಕ್ಷಣ್ ಮುಗ್ದುನ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್....
Life Style

Mi4i ಫೋನ್ ಫಕತ್ತ್ 12,999/- ರುಪ್ಯಾಂಕ್!!!

ಭಾರತೀಯ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಸಿಯಾಮಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ Mi4i ಒನ್‍ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಫ್ಲಿಪ್‍ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಫಕತ್ತ್ ರು.12,999/- ಲಾಭ್ತಾ. ಫ್ಲಿಪ್‍ಕಾರ್ಟಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಹೊ ಫೋನ್....
Life Style

ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆಂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್

ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾಚುನ್, ತೊ ಮನಿಸ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫಕತ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ಆಮಿ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ, ಬರೊವ್ನ್ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ಚಿ ವೊಳ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ....
Life Style

ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚತ್ರಾಯ್!

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ಚೂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅಶೆಂ ಫರಾಮಸ್....
Life Style

ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್!!!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ವಾಪರ್ತಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಐ ಪೊಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್‍’ಯೀ ತೆ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ನಿರಂತರ್ ಹಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂನಿ....
Life Style

ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ವ್ಹಾಣಾಂಚಿ ದೂಕ್!!!

ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸೆಕ್ಸಿ ದಿಸ್ತಾಂವ್!. ತೆಂ ಸತ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್... ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಫ್ಯಾಶನಾಕ್ ವ ಲಾಂಬ್ ದಿಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್. ಲಾಂಬ್ ದಿಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಸಾರ್ಕೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ....
Life Style

ಮೆಂದ್ವಾಕ್‍’ಯೀ ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ್ !!

ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್? ಪಿಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್? ಖಂಡಿತ್ ನಾಂ. ವೆಗಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಸಂಸೋದ್ ಚಲುನ್....
Life Style

ಗೂಗಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಸ್ತುರ್!

ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಗೂಗಲ್ ವಸ್ತುರಾಂನಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲುನ್....
Life Style

ಎಕಾ ಸೆಕುಂದಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮೂವಿ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕೋರಿಯಾ 5ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‍ಸೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸಾ. 5ಜಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಸೆಕುಂದಾಚ್ಯಾಕೀ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್....
Life Style

ಮಾರುತಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾ ದರಾಚಿ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿ., ಹಾಣಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಗಾಡಿಯೆಚಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮೊಡೆಲ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಟೋ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ....
Life Style

ಭೋವ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿನೂತನ್ ಸನ್’ಗ್ಲಾಸಸ್

ಸುರ್ಯ್ಯಾಚಾ ತಾಪಾಥಾವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಖಣ್ಣೆಕ್ ಸರಿಜಾಂವ್ನ್ FabAlley.com ಭೋವ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿನೂತನ್ ಸನ್’ಗ್ಲಾಸಸ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯೊ ಸನ್’ಗ್ಲಾಸಸ್ಸಾಂಚೆ ವಿಂಚಂವ್ಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್....
Life Style

ಜುಲೈ 15 ಥಾವ್ನ್ ಬಿಎಸ್‍ಎನ್‍ಎಲ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್!

ಬಿಎಸ್‍ಎನ್‍ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಜೂನ್ 15 ಥಾವ್ನ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ರೋಮಿಂಗ್ ಒಫರ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಕಳಯ್ಲಾ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ರೀತ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಜುಲೈ....
Mobile