ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

ಐಫೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ನೊವಿಂ ಮಾಡೆಲಾಂ.

ಐಫೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ನೊವಿಂ ಮಾಡೆಲಾಂ ಜಾಂವ್ನ್ ‘ಐಫೋನ್ 6 ಎಸ್’, ‘ಐಫೋನ್ 6 ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್’, ಆನಿ ‘ಐಫೋನ್ 6 ಸಿ’ ಮೊಬೈಲಾಂ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೂತ್ರಾಂನಿ....
Mobile

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಿತ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೌಲತಾಯ್…!

ಫೋನಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಿತ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ಚಿ ಸೌಲತಾಯ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸೌಲತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್’ಚ್ಯಾ 2.11.528 ವ 2.11.531 ವರ್ಷನ್, ಕಾಲ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ...
Technology

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!!.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಖಬ್ರೆ ಥಳ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಖಬಾರ್!. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಹಕಾಂಕ್ ಉಚಿತ್ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ...
Technology

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಸೌಲತಾಯ್!

ಚಾಟಿಂಗ್, ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಸೌಲತಾಯ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ’ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್’ ಸೌಲತಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಿ ಸೌಲತಾಯ್....
Technology

ಕಿವಿ - ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರುಚಿ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಅಧೀಕ್ ಬೊರೆಂ.

ಕಿವಿ ಫಳ್ ವ ಕಿವಿ, ಗೊಡ್ಶೆಂ ಆನಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ರುಚ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರುಚಿ ಸಾಂಗಾತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಫಳಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಜೀವಸತ್ವ ಆನಿ ಖನಿಜಾಂಶ್ ಆಸುನ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಅಧೀಕ್ ಬೊರೆಂ...
Health

ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೌಲತಾಯ್ ?.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸೌಲತಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಸೌಲತಾಯ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.
Technology

ಮಹೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಎಸ್‌4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವೆರಿಯಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್!

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಸ್‌ಯುವಿ ದೈತ್ಯ ವಾಹನ್ ತಯಾರಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಹೀಂದ್ರ ಆಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಎಸ್4 ಪ್ಲಸ್ ಫಾಮದ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ಎಸ್‌4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವೆರಿಯಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ದೆಂವಯ್ಲಾ.
Automobile

ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್ ಕಾರಾಚೆಂ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್.

ಗೂಗಲ್: ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾವಿಣೆಂ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಆನಿ ಸೆನ್ಸಾರನಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್ ಕಾರಾಚೆಂ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ರೋಡ್‌ ಟೆಸ್ಟಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರಿಸ್ ಉರ್ಮ್‌ಸನಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್‌ಪೋಸ್ಟ್ಂತ್ ಕಳಯ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಗೂಗಲಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾ.
Automobile

ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆವ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕಶಿ?

ಅಮಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಖುಶ್ ಆಸಾಯ್? ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ? ತುಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ಖುಶ್ ಆಸಾ? ತುಕಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಉರವ್ಣಿ ಆಸಾಗೀ? ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ತರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಅಮಾಲ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಬದ್ಧ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.
Health

ಪೊಣ್ಸಾ ಘರೆ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಪೊಣೊಸ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಪ್ ಯೇನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಚಾನಕಾತ್. ಪೊಣೊಸ್ ವಾ ಘರೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆತಾನಾ, ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್.
Health

ಸೆಕ್ಸಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಕಂಯ್

ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್, ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂತೀ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿಚ್ಚ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ! ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲೆಲಿಂ enjoy ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್.
Sex-Education

ಹೋಂಡಾ ಎನ್-ವನ್ ಜಪಾನಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ

ಎನ್-ವನ್ ಕಾರಾಕ್ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬರೆಶೆಂ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ರೇಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ನ್ಹಂಯ್...!
Automobile

ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಅತೀ ಲಾಂಬ್ ಕಾರ್

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆಕ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕಾರ್ಗೀ ವಾ ಬಸ್ಸ್ ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಪುರೊ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್.
Automobile

ನ್ಯಾನೊ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ಭಾರತಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಅತೀ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಟೋಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಠಯ್ಲೆಲೆಂ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಆತಾಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಆಸೊನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ನ್ಯಾನೊ ಕಾರಾಚಿ ಡೀಸೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ.
Automobile

ಟೈಟಾನ್: ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

ಟೈಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳಾಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಧಾ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾನ್ "ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ.
Technology

ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಮಝ್ದಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಬ್ ಕೊಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರಾಂ

ಟೊಯೊಟಾ ಮೋಟಾರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆನಿಂ ಮಝ್ದಾ ಮೋಟಾರ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಒಪ್ಪಂದಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಮಝ್ದಾ ಕಂಪ್ಣಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್, ಟೊಯೊಟಾ ಕಂಪ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿ
Automobile

ಭಾರತಾಂತ್ ಮೆಕ್ ಲಾರೆನಾಕ್ ಉಣಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ?

ಸೂಪರ್ ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ನವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಕ್ ಲಾರೆನ್ ಕಾರ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್, ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ನವ್ಯಾ ಡೀಲರಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾಂ.
Automobile

ಸಂಸಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಪಾನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲಾಮಾಚ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಿರ್ ವಿಕುಂಕ್ ದವರ್ಲೊಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಯೀ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ ಕಂಯ್..!
Lifestyle

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕೊಲೆಜ್ ಚಲಿಯೊ

ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಅನಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಾಂನಿ ವಾವುರ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಮಝಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಂಗ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ?
Sex

ಮಹೀಂದ್ರ XUV500 ಏಷ್ಯಾಭರ್ ಭೊಂವ್ತೆಲಿಂ

ಏಷ್ಯನ್ ಭಾರತೀಯ್ ವೆಪಾರ್ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಅಮರ್ ಉರ್ಚೆ ಬರಿ ಕರುಂಕ್, ದುಸ್ರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾರ್ Rally ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೊಗ್ಯಾಕಾರ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂಬರ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲಿ
Automobile