ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ವಾಪರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಪರ್ನೆಂ ನಂಬರ್’ಚ್ಚ್....
National

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಎಮ್.ಎನ್.ಪಿ.

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಚೆ ಸೆವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಪೂರ್ಣ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ನಂಬರ್ ಪೊರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ (ಎಮ್.ಎನ್.ಪಿ) ಸೌಲಭ್ಯ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್....
National

ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ 5 ಕೊರೊಂಡಾಂಚೆಂ ಲಗ್ಸುರಿ ಬಸ್

ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಕೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ ದಿಸಾ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ವಾಸ್ತು ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಕೊರೊಂಡೊಂ ಪಯ್ಶೆ ವಿಬಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್, ಆತಾಂ 5 ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಲಗ್ಸುರಿ ಬಸ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಖಾತಿರ್, ಹ್ಯಾ....
National

ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ !

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿವಿತ್’ಚ್ಚ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಂಯಾಂಕ್ ತುಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧುವೆಕ್ ಕರಿಯಮಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸುಖಾಕ್....
International

ದೋನ್ ವೆಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಡ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ರೈಡ್

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ್ ದಂಧೆ ಲಗಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ದೋನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವೇಶ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂಚೆರ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚಿ ರಾಕಣ್....
National

ಕಾರ್ ಅವ್ಘಡ್: ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸೋನಂ’ಚೆಂ ಮರಣ್, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಕ್ ಘಾಯ್.

ಜೈಪುರ್: ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ್ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ರಾಜಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ದೌಸಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೊರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ.ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿಚೆಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರ್, ಆಲ್ಟೋ ಕಾರಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹೇಮಾ....
National

ಮುಂಬೈ ಶ್ಹಹರಾಂತ್ ಹರ್ ಮ್ಹಹಿನೆಂ 884 ಜಣ್ ನಾಪಾತ್ತೊ ಜಾತಾತ್!

ಮುಂಬೈ: ದೇಶಾಚೆಂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಶ್ಹಹರ್ ಮುಂಬೈಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚಲಿಯೊ ಧರ್ನ್ ಹರ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ ಸರಾಸರ್ 884 ಜಣ್ ನಾಪಾತ್ತೊ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮುಂಬೈ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಡ್ಯಾ-ಅಂಶಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಮುಂಬೈ ಶ್ಹಹರಾಂತ್....
National

ಮಲ್ಯಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸಾರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಆರ್.ಸಿ.ಬಿ.?

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಐಪಿಎಲ್’ಚ್ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು(ಆರ್.ಸಿ.ಬಿ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜೆ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪಂಗಡ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಟಿಐ’ನ್ ವರ್ದಿ....
National

ಪೆಟ್ಯಾಕೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ಭಿಂಡ್: ಪೆಟ್ಯಾಕೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಿಂಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಮ್ರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಲಾಂ. ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಟಾಮಿ ಸಿಂಗ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಶೇರ್....
National

ಸ್ತ್ರೀ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಂಗಿಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ವರ್ತನ್: ನಿತಿದಾರ್ ಅಮಾನತ್

ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಾಚೊ ಸಿವಿಲ್ ನಿತಿದಾರ್ (ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಜನ್) ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಅಮಾನತ್....
National

ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಖಾತಿರ್ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೆಂ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಹಾಕಾ ಸಿಟ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದೆನ್ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಮಾನಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಚೊ ಉಪ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಣೆ ಹಿ ಖಬರ್....
National

10 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂನಿ 5 ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 10 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ 5 ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಭಿಂ ಸಂಭಂವ್ಚೆಂ ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ? ಬಹುಶಾ ನಾಂ. ಪುಣ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚಿ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪುಣ್ 10 ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ 5 ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ....
Regional

ಮಂತ್ರಿಂಕ್ ಶೇ.100 ತಿತ್ಲೊ ಸಾಂಭಾಳ್ ಚಡ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ನಾತ್ರಾಂಕ್’ಯೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ: ಸಂಸದೀಯ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಶಿಫಾರಾಸ್

ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚಿ ಸಂಸದೀಯ್ ಸಮಿತಿನ್, ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಭಾಳಾಂತ್ ಶೇ.100 ತಿತ್ಲೊ ಚಡವ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಶಿಫಾರಾಸ್....
National

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್; ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಂಚಾಯತ್

ಹಳ್ಳೆ-ಹಳ್ಳೆಂಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ `ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಯೆವ್ಜಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲಿ. ಹಾಕಾ ವಿರೋದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ರಾಜಸ್ಥಾನಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಚಾಯತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆನಿ....
National

ಮ್ಯಾಗಿ ರಫ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಂಬೈ ಹಾಯ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಜುರಿ

ಮುಂಬೈ: ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ರಫ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಂಬೈ ಹಾಯ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ನೆಸ್ಲೆ ಕಂಪನಿಕ್ ಜೂನ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಅಂಶ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಖಾಣಾಂಚಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಆನಿ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಚ್ಯಾ....
National

ಇಷ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಿಸ್ರೆಕ್ ಖಾವಯ್ಲೆಂ?!

ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸಿಸ್ರೆಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಪ್ರೊಪರ್ಟಿ ಡೀಲರ್ ಅತುಲ್ ಪಾಂಡೇ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ....
Regional

ಸಂಸಾರ್ ಭಾರತಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ `ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ದೆಕ್ತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾಂ: ಮೋದಿ

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಪ್ರಧಾನ್’ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಜುಲಾಯ್ 1’ವೆರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಾಮಾಂತ್ `ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಹಪ್ತೊ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ್ ಸೆವಾ, ಉತ್ಪನ್ನಾಂ ಆನಿ ಉತ್ಪಾದನ್....
National

ಸಲಿಂಗ್ ಮೋಗ್ ಆನುವಂಶಿಕ್ ಊಣ್: ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಸಲಿಂಗಿ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಲಗ್ನಾಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆನಿ ಕಾನೂನಾಚಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಾಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕೆಲಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ `ಸಲಿಂಗಿ ಮೋಗ್ ಏಕ್ ಆನುವಂಶಿಕ್ ಪಿಡಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಹಿ ಆಪ್ಲಿ....
National

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮೊರೆನಾ(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್): ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಡವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ 5 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಹರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ 1,000 ರುಪಯ್ ದಂಡ್ ಭರುಂಕ್ ಪರ್ಮಾಣ್....
Regional

ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೋದಿ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಚಾಲನ್

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಜುಲಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಖಾಂ ಕರೋಡಾಂನಿ ಡೊಲರಾಂಚೊ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ’ಯೀ....
National