ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ನಾಗರಹೊಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಆಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚೆ ವಾಗ್ !

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಶಿವು ಮಾದಪ್ಪ, ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಫಿಯೆ ತೋಟಾಂತ್ ಚಾರ್ ವಾಗ್ ಕ್ಯಾಮಾರಾಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್...
Kodagu

ಉಜ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಲೆಂ ಸ್ಲಂ: ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಮೆಲಿಂ

ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸ್ಲಂ ಏಕಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಲಾಸೂನ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್...
Delhi

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಟ್ಕಳ್’ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಆರೆಸ್ಟ್

ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕ್’ವಾದಿಂ ಸಂಗಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್’ಥಳಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಚ್ಯಾ ಭಟ್ಕಳ ಮೂಳಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ವಶೆಕ್ ಘೆಂವ್ನ್ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪೋಟಕ್ ಮಾಹೆತ್...
ISIS

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್: ಸಾತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್

ಆಯ್ಲ್ಯಾವಾರ್ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಚಡ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಏಕ್ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಜಮ್ಮು’ಚ್ಯಾ ಕಾತ್ರಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ನ್ ಸಾತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್...
Helicopter Crash - Jammu and Kashmir

ಸೊರೊ ನಿಷೇದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕ್ರಮ್: ಬಿಹಾರ್ ಅಬಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿ

ಸೊರೊ ನಿಷೇಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಿಹಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಹಾರ್’ಚ್ಯಾ ಅಬಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲಿಲ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಹಾಣೆಂ...
Bihar

ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟೊಮೆಟ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿಲ್ಯಾಕ್ 62 ರುಪಯ್

ಸ್ಥಳೀಯ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಪ್ರತೀ ಎಕಾ ಕಿಲೊ ಟೊಮೆಟ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ರುಪಯ್ 62ಕ್ ಚಡ್ಲಾ. ಎಕಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ದರ್ 50 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲೆಂ...
Vegitable Price

ಅನ್ಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ನಾಂ!

ಅನ್ಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮಿಂ ಮತಾಂತರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ನಾಂ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ’ಚ್ಚ್ ಆಸಾನಾ. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಫೈಸಲ್ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹಿಂದೂ ಚಲಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಚಲೊ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್...
High Court

ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಹಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ನ್ ನಿತಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣ್

ಜೆಡಿಯು ಮುಖೆಲಿ ನಿತಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಹಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಚನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್...
Bihar Election

ಬಾಂದ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್

ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಲಯಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಅತ್ಯುತ್ತಿಮ್ ಆನಿ ಬಂಡ್ವಾಳಾಕ್ ಮೋಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಶೆಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯಲ್ ಇನ್ಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಸರ್ವೇಯರ್ಸ್(ಆರ್ಐಸಿಎಸ್) ಹಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗ್’ಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ್...
Bengaluru - RICS

ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೊವ್ಣೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಂಧ್ರ; ಘರಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ

ಬಂಗಾಳ್ ಖಾರಿಯೆಂತ್ ವಾಯುಭಾರ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಜೋರ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಬಾರ್ ಅನಾಹುತಾಂ...
Andhra Pradesh - Heavy Rain

ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ! ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ ಭಾರೀ ಆದಾಯ್

ಆತಾಂ ಮ್ಹಾರಗ್ ಆನಿ ಐಶಾರಾಮಾಚಿ ವಾಹನಾಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಕಾ ಸೂಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಸುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಪಯ್ಸೊ ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ-ಮುಕಾರ್...
Bengaluru - Fancy number

ಹೆಡ್ಲಿಕ್ 26/11 ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ಧಾಡೆಚೊ ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ

26/11 ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ಧಾಡೆಂತ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಶ್ಕರ್ ತೊಯ್ಬಾ ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ಡೇವಿಡ್ ಕೊಲೆಮನ್ ಹೆಡ್ಲಿ ಹಾಕಾ ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮುಂಬೈ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ...
Mumbai terror attack

ಸೊರ್ಯ್ಯಾಚಾ ಅಮಾಲಾರ್ ರೈಲಾರ್ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಪಿಯೊಣೆಂ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಿಬಾಡ್ತಾ. ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಅಮಾಲಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಳಿತ್’ಚ್ಚ್ ಆಸಾನಾ. ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬೈ ಲೋಕಲ್ ರೈಲಾರ್...
Mumbai Train

ಮೋದಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೊ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ !

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಹಾಣೆಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಬ್ಲಿಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಭಾಶಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜಮ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 60 ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶಿಂ ಭಾಶಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ...
Digital India

ಪಾಠ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ...?

ಪಾಠ್ ಕರಿಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ‘ಕಾಮಪಾಠ’ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೋಕಾ ಗ್ರಾಮಾಂತ್...
Sexual Harassmen

ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಿಫ್ಟಾಂತ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮರಣ್

ಲೊಕಾಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡುಂಕ್ ವಾಟೊ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಳ್ಮ್ಯಾಂಪರಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಉಣ್ಯಾನ್ ಮೂಳ್ ಸೌಲಭ್ಯ್, ರಕ್ಷಣ್ ವ್ಯೆವಸ್ಥಾ ಸಯ್ತ್...
Hyderabad

ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾತರ್ಲೊ ಘೋವ್!

ಆಪ್ಣಾ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಎಕಾ ಘೊವಾನ್ ತಿಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾತರ್ಲಿ ಕಾಳಿಜ್ ಫಾಪ್ಸುಂಚೆಂ ಘಡಿತ್...
Maharashtra

ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲಾ, ಆನಿ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ, ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನೀಚ್ ಕೃತ್ಯ್...
Rape - Uttara Pradesh

ರೈಲಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಸಾತ್ ಜಿವೆ ಬೊಂಬ್: ಚುಕ್’ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಭಾರೀ ಅವ್ಘಡ್

ಬಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ಪೈಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರೈಲಾಂತ್ 7 ಬೊಂಬ್ ಮೆಳೂನ್ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಬೊಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ...

ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ಧುಳಿ ಸಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಟೇಲರ್

ಪರ್ತಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆನಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮದ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಕಿವೀಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್’ಮನ್ ರಾಸ್ ಟೇಲರ್ ಹಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೆ...
Cricket