ಖಬ್ರೊ

ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯುವಕಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ !?

ಶಿರಾ: ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತ್ಯಾ ಯುವಕಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತಾಂಗಾಕ್’ಚ್ಚ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೊತ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಗೌಡಗೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾ....
Regional

ಪ್ರಬಲ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ’ದ್ವಾರಿಂ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 25ಕ್ !

ಪಾಟ್ನಾ: ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಂಭವ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಲ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ’ದ್ವಾರಿಂ ಬಿಹಾರಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 25ಕ್....
National

ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್’ಚ್ಚ್ ವೀಜ್ ಬಿಲ್ ಭರ್ಯ್ಯೇತಾ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಭರುಂಕ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಲೈನಿರ್ ರಾವಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಬಿಲ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಭ್ಯೆಂ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೊ ಸೆರ್ವೊನ್ 24 ಶ್ಹಹರಾಂನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್....
National

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪರತ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಕ್ 7 ಜಣ್ ಬಲಿ, ಪಾಂಚ್ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಘಾಯ್.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಗಾರು ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ನಸ್ಟ್ ಸಂಭಾವ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಕ್ 7 ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ 5 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ರಾಜಧಾನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆನ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆಚೆ....
Regional

ಆಪ್ಣಾಚೊ ಘೊವ್ ಕಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲಿ ಪತಿಣ್ !

ಆನಂದ್, ಗುಜರಾತ್: ಆಪ್ಣಾಚೊ ಘೊವ್ ಕಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ನಿಮಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅತಾಂ ಬಂದೆಂತ್....
Regional

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂನಿಂಯೀ ಭೀಫ್ ಖೆಲಾಂ: ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್.

ಸಕಲಕಲಾವಲ್ಲಭ್ (ಸರ್ವ್ ಕಲಾ ಜಾಣಾರಿ) ಕಮಲ್ ಹಾಸನಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಪುಣ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ! ಆಯ್ಲೆವಾರ್ `ಗೋಹತ್ಯಾ-ನಿಷೇಧ್ ಕಾನೂನಾ’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಕಾರಣ್....
National

ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದ್ ಕರುಂಕ್ ನವೆಂ ಆ್ಯಪ್ !

ನವದೆಹಲಿ: ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ರಿಸರ್ವ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ವಿಶೇಷ್ ಆ್ಯಪ್, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ‘ಪೇಪರ್ ವಿಣೆಂ ಟಿಕೆಟ್’ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂತ್ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖ್ ಅಸಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ....
National

ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂತ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ…!

ನವದೆಹಲಿ: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, 4 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಚಾನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಮುಖಾರ್....
National

ಆನ್ಯೇಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್…!?

ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂಕಿತ್ ಕೇಶ್ರಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಜೂನೀ ಜಿವೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೈದಾನಾಂತ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ ಘಟನ್....
Sports

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸ್ಣೆಕ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಬಿರಾಂ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾರ್’ಚ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸೂಕ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸ್ಣೆ ಶಿಬಿರಾಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್....
Regional

ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿ ಘೊವಾಥಾವ್ನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ !

ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಸಲಿಂಗ್ ಕಾಮಿ (ಹೊಮೊ) ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಏಮ್ಸ್ (ಎಐಐಎಂಎಸ್)ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ವೇದಿ (30ವರ್ಸಾಂ) ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್....
Regional

ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಅಂಕಿತ್ ಕೇಸರಿ ಅಂತರ್ಲೊ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: 19’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಪೂರ್ವ್ ಕಪ್ತಾನ್ ಅಂಕಿತ್ ಕೇಸರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾವೆಳಿಂ ತಕ್ಲೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾವರ್ವಿಂ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್....
Sports

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾವಯ್ರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಹಿಂಸಾ !?

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾವಯ್ರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾವಯ್ರ್ ಬಂಧಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಠಿಣ್ ಸಜಾ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಲಾಂವ್ನ್ ಆದೇಶ್....
Regional

ರಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲಿ ಭುಕ್; ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕೊನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ ಬಾಪುಯ್!

ಗಾಂಧಿನಗರ್: ಗುಜರಾತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ಕುಲ್ಕಾರ್, 34 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ರಮೇಶ್ಭಾಯ್ ನಂದವಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ! ರಮೇಶ್ಭಾಯ್ ನಂದವಾನಾಕ್ ಒಟ್ಟು ಚವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆಂ ಭಾವಿಕಾ....
Regional

ವಾಂಕ್ಡೆಂ-ತಿಂಕ್ಡೆಂ ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ 40ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಾಹನಾಂ ಜಖಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಯುವಕ್ !

ಫಿಲ್ಮೀ ರಿತಿರ್ ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ 40ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಾಹನಾಂ ಜಖಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸರ್ಯೊ ಜಾಲಾ!. ಚೆನ್ನೈ ಮೂಳಾಚೊ ಹೊ ವೆಕ್ತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಆಡುಗೋಡಿಂತ್ ಬೋವ್ ವೇಗಾನ್ ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಅಸಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್....
National

ಹ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪಿಡಾ: ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ!

ಭೋಪಾಲ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ 12 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಹಿರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್, ಲ್ಹಾನ್’ಪಣಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪಿಡಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ತಕ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಡ್....
National

ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಚಲಿ !

ರಾಂಚಿ: ಬಾಲ್ಯ್-ವಿವಾಹ್ ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪಣಾರ್’ಚ್ಚ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಕರಂವ್ಚಿಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಹಿ ಪಿಡಾ ಆಜೂನ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಂ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ವಿರೋದ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ....
National

ಕಾಜಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ವಿಕೊನ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಹೊರೆತ್ !

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಫಳ್ನೀರ್ ಲಾಗಿಂ `ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಟೋ ಲಿಂಕ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಫ್ತರ್ ದವರ್ನ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸೈಯದ್ ರಿಝ್ವಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಸೋನಿ ಪಿ ರಾಜು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಧಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಕಾರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ರಾಜು....
Regional

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಕೆನಡಾ ಭೆಟ್ 42 ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್ !?

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚಿ ಕೆನಡಾ ಭೇಟ್, 42 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿ ಶಶಿ ತರೂರಾನ್ `ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಫಟ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ....
National

56 ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಪಾಟಿಂ.

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಭರ್ತಿ 56 ದಿಸಾಂಕ್ "ನಾಪತ್ತೊ’ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಡೆಲ್ಲಿ....
National