ದೇಶಿ ಖಬ್ರೊ

ಮಾಯಾ ಕೊಡ್ನಾನಿ, ಬಾಬು ಬಜರಂಗಿಕ್ ಫಾಶಿ ದಿಯಾ: ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ

ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಕ್ ಜಿವಿತಾವ್ದೆ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಫಾಶಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾ ವಿಶಿಂ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಎ ಇತ್ತೇಹಾದುಲ್(ಎಂಐಎಂ) ಹಾಣಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಟಯ್ಲಾ. ಮುಂಬೈ ಸ್ಫೋಟಾಚೊ ರುವಾರಿ ಯಾಕೂಬ್ ಮೆಮೋನ್ ಹಾಕಾ ಫಾಶಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್....
National

ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರಣೆನ್ ಮಾರಾ: ಬಿಹಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಪಾಟ್ನಾ: ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಲೆ, ಸೊರೊ ವಿಕ್ತಲೆ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರಣೆನ್ ಮಾರಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಹಾರಾಂತ್, ಮಹಿಳಾ ಪಂಚಾಯತಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೇಖ್’ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಂಜಾನ್’ಪುರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಸೊರೊ ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲಾ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ದಂಡ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರಣೆನ್....
National

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ, ಗರ್ಲ್’ಫ್ರೆಂಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚುಂಕ್ ನಾಂ.

ಮುಂಬೈ: ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವ ಗರ್ಲ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪೊವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಸಿಸಿಐ’ನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಎಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸ್ ಪಂದ್ಯ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಎಕಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿರಾಮಾ....
National

ಪರತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಚೊ ನೋಟ್

ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಚೊ ನೋಟ್ ಪರತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಂಸತ್ತಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ವರ್ಸಾಕ್ 15 ಕೊರೊಡ್ ಮೊಲಾಚೆ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಚೆ ನೋಟ್ ಛಾಪ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್, 2 ಆನಿ 5 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಛಾಪ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. 1, 2 ಆನಿ....
National

ದೊಗಾಂ ಪೊಲೀಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ !

ಪೊಲೀಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾನಿಂಚ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ಗಾಜಿಯಾಬಾದಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವಿಜಯನಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಚೊರ್ಯಾಂ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಬಂದಿ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ವಿಚಾರ್ನ್....
National

ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮಾಚಿ ಕೂಡ್ ನಿಕೆಪಿಲಿ

ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮೇಘಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಭಾರತ್ ರತ್ನ್, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಹಾಚಿ ಅಂತ್ಯ್’ಕ್ರಿಯಾ ಆಜ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ರಾಮೇಶ್ವರಮಾಥಾವ್ನ್ 6 ಕಿ.ಮೀ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೆಯ್ಕು ರುಂಬುಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಾ ಸಂಗಿಂ ಚಲ್ಲಿ. ಅಂತ್ಯ್’ಸಂಸ್ಕಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಲ್ಮಾಗಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಸೀದಿಂತ್....
National

ಯಾಕೂಬ್ ಮೆಮನಾಕ್ ಫಾಶಿ ದಿಲಿ; ಕೂಡ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಒಪ್ಸಿಲಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 1993’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ ಸ್ಪೋಟಾಚೊ ರುವಾರಿ ಯಾಕೂಬ್ ಮೆಮನ್ ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ 6-30 ವೊರಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಚ್ಯಾ ನಾಗ್ಪುರ ಕೇಂದ್ರ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಫಾಶಿ ದಿಲಿ. ಫಾಶಿ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರೇತನ್....
National

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಚೆ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಫಾಶಿಯೆಚಿ ವೇಂಗ್ ಚುಕ್ಲಿ!

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೆ| ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಂಚಿ ಫಾಶಿ ಶಿಕ್ಷೆಚೊ ಆದೇಶ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ, ತೆಗಾಂಕ್ ಫಾಶಿಯೆಚಿ ವೇಂಗ್ ಚುಕ್ಲಿ. ಫಾಶಿಯೆಚಿ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯುರೇಟಿವ್ ಅರ್ಜಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಮುಖೆಲ್ ನ್ಯಾಯ್’ಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎಲ್.ದತ್ತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ....
National

ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾರತ್ ರತ್ನ್ ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹಾಂಚಿ ಕೂಡ್

ರಾಮೇಶ್ವರಂ: ಸೊಮಾರಾ ಮೇಘಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲೊಂಗಾಂತ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೂರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾರತ್ ರತ್ನ್ ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹಾಚಿ ಕೂಡ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಕ್, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಆಕಾಸಾಕ್....
National

ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ಸಂಸೊದ್ಕಾರ್ನ್ ಡಾ. ಸುನಿತಿ ಸಾಲೋಮನ್ ದೆವಾಧೀನ್

ಚೆನ್ನೈ: ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ವೈರಾಣು ಆಸ್ಚೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಾಕ್ತೆರ್ನ್ ಡಾ. ಸುನಿತಿ ಸಾಲೋಮನ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಡಾ. ಸುನಿತಿ (74) ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಲಿ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ತಮಿಳ್ ನಾಡುಚ್ಯಾ ಚೈನ್ನೈಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಘರಾಂತ್ ತಿ....
National

ತಾಜ್ ಮಹಾಲ್ ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್!

ಆಗ್ರಾ: ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅದ್ಭುತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆದಿಂ ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ತಾಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಕೀಲಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಕ್ ಮನವಿ....
National

ಯಾಕೂಬ್ ಮೆಮನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಫಾಶಿಯೆಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಸ್ಟೇ ?

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: 1993 ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಯಾಕೂಬ್ ಮೆಮನ್‌ ಹಾಕಾ ಜುಲಾಯ್ 30’ವೆರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಶಿ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೇ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಫಾಶಿಯೆವಿಶಿಂ ಯಾಕೂಬ್ ಮೆಮನ್ ಹಾಣೆಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಿಸದಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೀಠಾನ್ ಫಾಶಿಯೆಕ್....
National

ಜುಲಾಯ್ 30’ವೆರ್ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮಾಚೊ ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಮೇಘಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಲ್ಲೊಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಐಐಎಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಾನಾ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡುನ್ ನಿಮಾಣೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ವೆಗ್ಯಾನಿ ಆನಿ ಪೂರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹಾಚೊ ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ, ಜುಲಾಯ್ 30’ವೆರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಂತ್, ರಾಮೇಶ್ವರಮಾಂತ್....
National

ದೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ್

ಕೊಚ್ಚಿ: 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಶಾಂತಾನ್ ನೆಟ್ ಎಡಾಪಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮೈದಾನಾಂತ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಸುರು ಕೆಲಾ. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಂಕಿತ್ ಚವ್ಹಾಣ್, ಅಜಿತ್ ಚಾಂಡಿಲಾ ಅಶೆಂ....
Sports

ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚೆಂ ಎನ್’ಕೌಂಟರ್ ಖತಂ!

ದೀನಾನಗರ್: ಪಂಜಾಬ್‌’ಚ್ಯಾ ಗುರುದಾಸ್’ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೀನಾನಗರ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂ ವಿರೋಧ್ ಎನ್’ಕೌಂಟರ್ ಸಮಾಪ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಲಿಸ್ ಮುಳಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. ಸೇನೆಚೆಂ ಸಮವಸ್ತ್ರ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಗುರುದಾಸ್’ಪುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಮ್ಮು ಕಡೆನ್ ವೆಚ್ಯಾ....
National

ಪೂರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದೆವಾಧೀನ್

ಶಿಲ್ಲೊಂಗ್: ಮೇಘಾಲಯಾಚೆಂ ರಾಜ್’ಶಹರ್ ಶಿಲ್ಲೊಂಗಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳಾದಾಯಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್....
National

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತ್’ವಾದಿಂಕ್ ಸೊದಾ, ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕಾ!

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಖಂಡ್ವಾ ಜೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲೆ ಸಿಮಿ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ 10 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಕ್ ನವೆಂ ಯತ್ನ್ ಚಲೊವ್ನ್....
National

ಲೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್: ದುಕೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪೊಲೀಸ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಲೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ದೈಹಿಕ್, ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹಿಂಸಾ ಭೊಗ್’ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆನಿಕೀ ಚಿರ್ಮುಟುನ್ ವೆಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್....
National

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಮಧೆಂ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಲಡಾಯ್!

ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಝಗಡ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾ. ಪುಣ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೀರತಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಧೆಂ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಲಡಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ ಘಡಿತ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ವ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಯುವತಿ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ನೀಜ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ....
National

ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಲೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಎಐಪಿಎಂಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಲೇಸ್ ಆನಿ ಕೋಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ಎಐಪಿಎಂಟಿ) ಹಾಚಿ ಪುನರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಲೇಸ್....
National