ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಬೊಳಿಯೆ/ಬೆಂಗ್ಳುರ್) ಅಂತರ್ಲೊ


ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 17: ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ದೇವರಗುಡ್ಡೆಚ್ಯಾ ದೆವಾಧೀನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆವ್ರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್ ತಶೆಂ ಕುಂದಾಪುರ್ ಪಿಯುಸ್ ನಗರಾಚಿ ಮೆಟೀಲ್ಡಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸ್ನೈಡರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಿಟಿಸಿಐ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ) ಹಿಚೊ ಪತಿ ಸನ್ವಾರಾ, 2013 ಫೆಬ್ರೆರ್ 16ವೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾನ್ ಅಂತರ್ಲೊ.

ದೆವಾಧೀನ್ ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ - ಧುವ್ ರೀಮಾ (ಬೆಂಗ್ಳುರ್ HCL ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಾವ್ರ್) ಜಾಂವಯ್ ಲಿವಿನ್, ಧುವ್ ರಿತಿಕಾ (ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈಸೂರ್) ಆನಿ ನಾತು ಮಿಕೇಲ್ ಹಾಂಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ.

ದೇವಾಧೀನ್ ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಸೈಂಟ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಡೊ. ಎವ್ಜಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜೋನ್ ಡಿಸೋಜಾ (ದೋಹಾ- ಕತಾರ್), ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಮುಂಬಯ್) ಹಾಂಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ತಶೆಂ ಲಿಲ್ಲಿ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ (ಮುಂಬಯ್) ಆನಿ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಮುಂಬಯ್) ಹಾಂಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಭಾವ್.

ದೇವಾಧೀನ್ ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 25 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂತ್ರಾಟ್ ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. ಜಿಜ್ವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಹೋಲಿಕ್ರೋಸ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆಂ ಕರುನ್ ದಿಲಾಂ. ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಕೊಲೆಜ್, ಸೈಂಟ್ ಆನ್ನ್ಸ್, ಸೈಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ತಶೆಂ ಅರ್ಸುಲಾಯ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಯೆವ್ಜಣೆಂತ್ ತೊ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ.

ರೋಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಆವ್ಚಿತ್ ಮರ್ಣಾನ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾ ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕೀ ವ್ಹಡ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲಾ. ತಾಣೆಂ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪಣಾಕ್, ಕಷ್ಟಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಪಣಾಕ್ ತೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಮರ್ಣಾವಿಧಿ ಸೆರೆಮನಿ ಸೊಮಾರಾ, 2013 ಫೆಬ್ರೆರ್ 18ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3 ವೊರಾರ್ ಮಡಿವಾಳ ಸೈಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಫ್ರಾಯರಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಲ್ತೆಲಿ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಸೂರ್ ರೋಡ್ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಮಿತ್ರಿಂತ್ ನಿಕೆಪಾಕ್ ವರ್ತೆಲೆ.

ಸಂಪರ್ಕ್: 9632 757 393 (ರಿತಿಕಾ)